Neem asseblief kennis dat ek filiasie links in my joernaal gebruik waaruit ek ʼn inkomste verdien.
Wys tans plasings met die etiket Lewensbrood. Wys alle plasings
Wys tans plasings met die etiket Lewensbrood. Wys alle plasings

Die Huwelik

Skriflesing 1 Korinthiërs 7:1-7

Maar omdat daar soveel onsedelikheid is, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. 1 Korinthiërs 7:2. (NLV)

Photo by Caio from Pexels

Die tyd waarin ons leef is geken aan seksuele losbandighede. Sommige verkies seks buite die huwelik, ander verkies hetero- en/of homoseksuele verhoudings. Steeds vind ons ook mense wat selibaatiewe lewe verkies.

Paulus se aanbeveling is selfbeheersing in ʼn heteroseksuele huwelik tussen een man en een vrou. Die man en vrou wat in Christus tot die huwelik verbind is bly een tot die dood. 

Paulus adviseer ons in die skrif gedeelte oor die huwelik. Dit is wel beter om selibaatlewe te kies maar is vir baie nie beskore nie. Dit is beter om tot die huwelik te tree as om in losbandigheid te leef. 

Wanneer dit kom by seksuele omgang in die huwelik vind ons sekere voorskrif. Dit mag nie geweier word tensy daar toe ingestem word vir ʼn geruime tyd, vir vas en gebed. Dit mag egter nie te lank duur nie want dit kan die een tot sonde laat oorgaan.  

Here, weerhou ons van onsedelikheid en mag elke man sy eie vrou hê en elke vrou haar eie man. IN Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

 • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
 • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou


Opregtheid

Handelinge 8:18-24

Petrus het hom egter geantwoord: “Mag jou geld saam met jou vernietig word omdat jy dink dat dié gawe van God gekóóp kan word! Handelinge 8:20. (NLV)

Photo by Anton Atanasov from Pexels

Simon was ʼn towenaar wat die begeerte ontwikkel het om soos die apostels deur handoplegging die krag van die Heilige Gees oor gelowiges laat kom het. Hy het Petrus geld aangebied om die gawe te bekom. Simon het die verkeerde indruk gehad dat die apostels dit vir geld gedoen het. 

Petrus het Simon tereg gewys en sy sondige natuur uit gewys met die waarskuwing van ewige verdriet. Die Here se genade kan nie gekoop word deur enige middele nie. Dis ʼn gratis geskenk aan die wat glo. God kan net gedien word met n opregte hart. 

Daar is wel redding vir die ongelowiges deur opregte berou. Deur om regte godsdienstige dissiplines toe te pas in jou daaglikse lewe sal jou geloof op gebou word. Die Here se genade sal met jou wees en jou ʼn nuwe skepsel maak.

Die Here kan nie gedien word vir allerlei byvoordele soos mag, status en eie eer nie. Die Here versoek ʼn opregte hart van geloof.

Deur die werking van die Heilige Gees ontvang ons die krag om nee te se vir sonde en ʼn ommekeer in ons lewens te neem om Jesus te volg.

Here, mag ons opreg wees in ons geloof. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

 • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
 • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou


Om N geestelike lamp te wees.


Skriflesing Lukas 11:33-36

Jou oog is die lamp vir jou liggaam. ’n Skoon oog laat lig in jou liggaam inskyn. Maar ’n vuil oog sluit die lig uit en dompel jou in duisternis. Lukas 11:34. (NLV)

Photo by Rafael Pires from Pexe

Die erkenning van die almag van Jesus Christus. Die gene wat God se waarheid versluier is soos een wat die lamp onder ʼn tafel sit sodat die lig nie behoorlik kan skyn nie. Die waarheid van Jesus Christus word weerhou of afgewater sodat net die goeie dinge gesê word of wat deur die meerderheid gehoor wil word. Sonde word verlig en as aanvaarbaar voor gestel onder die genade. 

Op die wyse dring die ware lig nie deur tot die siel nie. Die gevolg is dat baie in geestelike duisternis leef.

Dit is die primêre doel van gelowiges om die reine waarheid aan mense voor te hou. Dit als moet deur ware liefde gedoen word. Sonde moet uit gelig word as sonde sonder enige afwyking van die waarheid.

Jesus het die waarheid nie versteek nie maar aan almal verkondig wat dit wil hoor. Die Here het as ware die lamp op die tafel gesit sodat almal die lig kon sien.

 “Jou oog is ’n lamp vir jou liggaam. ’n Suiwer oog laat die lig instroom sodat jou binneste geheel en al lig word.” Matteus 6:22. (NLV). Waak daarteen om nie hierdie lamp te verdoof nie. Waak teen wat jy inlaat na jou binneste sodat jou lig altyd skerp sal skyn.

Here, verhelder die lamp in ons gees. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

 • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
 • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou


Sekerheid in die geloof

Skriflesing 1 Johannes 5:13-21

Dit is die vrymoedigheid wat ons voor God het, dat wat ons ook al volgens sy wil vra, Hy na ons luister. 1 Johannes 5:14

Photo by Luis Quintero from Pexels

Indien jy bely met jou mond en in jou hart glo dat Jesus Christus die Here is – het jy die versekering dat jy reeds deel het aan die ewige lewe. Om die rede het ons alle vrymoedigheid om na die Here te kom in gebed met die versekering dat Hy na ons sal luister.

In die sekerheid vind ons ook n opdrag. Daar moet moet vir Mede gelowiges gebid word as hul in sonde verval sodat hul gered kan word. Dit bewys jou liefde aan Mede gelowiges. Die woord verklaar dat ons almal sonde het en dat die een wat dit nie erken nie – leef nie in die waarheid nie. Om die rede is dit nodig dat ons vir mekaar se sondes moet bid en ook vir die sondes van ons land.

In vandag se skriflesing vind ons die onderskeid tussen sondes wat tot die dood lei en sondes wat nie tot die dood lei nie. Sondes wat tot die dood lei is ʼn voorgesette lewenstyl van sonde met weinig of geen berou oor sondige begeertes en dade nie. Sulkes sterf op die einde van die dag in hul volgehoue ongeloof en is vir altyd verlore.

Gelowiges pleeg ook sonde met die verskil dat ons die Here het wat by die Vader namens ons intree vir ons oortredinge. Die Vader kyk na ons deur Sy Seun se bloed en sien dan nie ons te tekortkominge nie. Dit beteken egter nie dat ons na harte lus mag sondig nie. Nee, ons moet strewe na heiligmaking op elke faset van ons lewens.

Here, mag ons hierdie vrymoedigheid ervaar in ons lewens sodat ons die sekerheid kan hê dat U wel na ons luister. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

 • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
 • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.


Geestelike Oorlogvoerings.

 Skriflesing Efesiërs 6:10-17

Om staande te bly teen die listigheid van die duiwel moet julle God se gevegstoerusting aantrek. Efesiërs 6:11. (NLV)


Elke keer wanneer jy stil raak voor die Here, of dit nou in gebed is, of bybelstudie, of bybellees of na ʼn preek te luister – betree jy die gevegsfront teen die bose.  Om in die oorlog stryd staande te bly het ons die Here se krag nodig. Jy kan sterker word in die geloof deur ʼn persoonlike verhouding met ons Skepper.

In vandag se leesstuk vind ons die gevegstoerusting wat nodig is om staande te bly teen die vyand wat rond beweeg soos ʼn brullende leeu op soek na slagoffers. Sonder die gevegsuitrusting sal jy nie kan oorleef in die oorlog waarin jy jouself bevind nie.

Daar is ʼn konstante geveg teen die bose en sy magte aan die gang. Hierdie bose magte is aan die werk op aarde en in die hemelruimtes. Hul het een doel voor oë en dit is om die Here se mense te verslaan. Alhoewel die uitslag reeds bekend is deur Jesus Christus wat reeds die oorwinning behaal het.

Steeds ondervind ons daaglikse aanslae deur die bose om ons te vernietig. Ek en jy het reeds die oorwinning en moet net op die geloof bly staan en veg deur geestelike dissiplines toe te pas in jou stilte tyd waar oorwinning gevind word op die aanslae van die teenwoordige tyd. Hierdie oorlog kom tot sy einde wanneer die Here weer kom.

Die Here beklee jou met die waarheid, Hy gee ons die vryspraak, jou bereidwilligheid om die goeie nuus te verkondig brand soos ʼn vuur in jou, deur die woord word jou geloof versterk, jy het reeds die verlossing vir beskerming en ook het ons die Gees wat ons ten alle tye bystaan.

Die vernaamste gevegskuns is gebed. Gebed is nodig om jou geloofslewe aan die brand te hou. Die opdrag van ons Bevelvoerder is nie net vir jouself te bid nie maar ook vir alle gelowiges. Daaglikse godsdiensbeoefening berei ons harte voor om biddend te leef.

Here, beklee ons daagliks met hierdie gevegsuitrusting so dat ons staande kan bly in die geloof. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

 • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
 • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.

Eengesindheid

Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus

Ons skriflesing vandag is Filippense 2:1-4

Julle is mos deur Christus bemoedig en deur sy liefde getroos! Julle het die gemeenskap beleef wat die Gees bewerk! Julle weet wat omgee en meelewing beteken! Filippense 2:1. (NLV)

Paulus waarsku ons teen selfgesentreerdheid en beklemtoon geestelike eenheid. Ons as gelowiges moet een in liefde, een in hart en een in doel wees. Hierdie woorde van Paulus is gemik op diegene wat reeds tot die geloof gekom het. Dit moet die gesindheid wees onder die kinders van die Here.

Deur die kruis van genade is ons met die Here gebind en deur Sy liefde getroos. Die Heilige Gees het in elke gelowiges se hart ingekom en leer ons wat geestelike eenheid regtig beteken. Deur die Gees moet ons hierdie eenheid uit leef. 

Die gesegde van doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil word dra ʼn besonder betekenis. Dit beteken dat ons die liefde en genade van Here moet toon aan ons Mede gelowiges. Deur om dit te doen volg ons Jesus se voorbeeld om vir ander om te gee soos die Here vir ons omgee.

In die feesgety moet ons met ander deel wat minder as onself het. Reik die Kersfees uit na iemand wat jy weet gebuk gaan onder moeilike omstandighede. Deur hierdie eenvoudige daad toon jy die Here se liefde en genade aan ander.

Wat die een hand doen moet die ander hande nie van weet nie. Daar moet nie boek gehou word oor jou goeie dade nie. Jy moet nie spog oor wat jy doen aan hul wat in nood is nie. Met jou liefdes dade moet daar niks terug verwag word nie. Hierdie liefdes dade moet gedoen word met opregte liefde.

Here, seën ons sodat ons n seëning kan wees vir ander. Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.

Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.


Christus se voorbeeld

Ek groet jul in die naam van onse verlosser, Jesus Christus.

Ons skriflesing vandag is Efesiërs 5:1-14.

Ja, leef ’n lewe van liefde soos ook Christus ons liefgehad het deur Homself vir ons oor te gee as ’n lieflike reukoffer aan God. Efesiërs 5:2. (NLV)

Ons vind in ons skriflesing Paulus se riglyne vir ʼn nuwe lewe in Jesus Christus. Die liefde wat die Here aan ons betoon moet ons ook aan ander toon. Ons word opgeroep om Jesus se voorbeeld te volg. Ons moet nie net ons gesin en familie lede lief hê nie maar ook die wat jou te na kom.

Ons lewenstyl moet dit wat ons met die mond bely bevestig. Ons moet so lewe dat dit wat die Here aan ons gee deur genade ook aan ander oordra. Waak daarop om jou doenig te hou wat God se goedkeuring wegdra.

Deur betrokke te raak by verkeerde dinge rig skade aan die beeld van God. Hierdie dinge moet nie net vermy word nie maar ook bloot gestel word. Jy moet ʼn standpunt in neem om op te staan vir die waarheid. Alle dinge moet teen die Woord gemeet word om die egtheid te bepaal. Gebruik die geleenthede wat opkom om God se waarheid bekend te maak in ʼn sekere saak.

Die Heilige Gees help ons om ʼn gesonde voorbeeld van die Here te wees. Die Gees van God sit Jesus se aardse bediening voort deur ons lewens. Hy gee ons die kennis en insig wanneer om te praat en wanneer om stil te wees. Soms dra ons hantering van ʼn sekere saak ʼn sterker boodskap uit as woorde. N lewe deur die Gees laat ons soos herders optree.

Here, mag ons ʼn lewe van liefde lei soos U ʼn voorbeeld is vir ons almal. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

·         Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

·         Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.

Die Liefde van God

Ek groet jou in die naam van Jesus Christus, onse Here.

Vandag se skriflesing is Romeine 5:1-11

En hierdie toekomsverwagting sal ons nie teleurstel nie, want ons weet hoe lief God ons het. Hy het sy liefde mos in ons harte uitgestort deur sy Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het. Romeine 5:5. (NLV)

Deur die kruis het Jesus ons vrygespreek en nou is daar vrede tussen ons en God. Niemand en niks kan hierdie versekering van ons weg vat nie. Dit gee ons rede om te jubel omdat God se goedheid ons sin is. Ons bevind ons nou in die Here se onverdiende genade.

Ondersoek die Here se beloftes in die woord. Bestudeer dit en laat dit toe om jou denke te vernuwe. Jy sal ondervind dat in die proses van selfontwikkeling sal die Heilige Gees binne in jou begin werk en jou verander. Deur hierdie werking van die Heilige Gees sal jy meer soos Jesus begin leef. Dit sal jou met verwondering laat om God se lof te besing.

Swaarkry maak deel hiervan uit. Jesus het self vir ons deur Sy woord gewaarsku dat ons moeilike tye sal beleef. Paulus  gee ons egter die versekering dat hierdie tye ons sal versterk in in ons sekerheid wat ons het in Christus Jesus. So kan ons ook in die swaarkry geluk ondervind.

Swaarky tye is nie daar om jou af te breek nie maar om jou in jou geloof te versterk. Dit laat jou groei om meer en meer soos Jesus te wees. Dit laat ons toekomsverwagtinge in die heerlikheid van God sterker te word.

Die Heilige Gees getuig teenoor ons gees watter sekerheid ons regtig het in die goedheid van die Here. Paulus verklaar verder dat die Here se liefde in ons harte uit gestort is deur die werking van die Heilige Gees. So het ons deel aan Jesus se besondere eienskap naamlik die liefde.

Here, dankie vir U onverdiende goedheid toe ons nog sondaars was. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.


Vrugbare lewe.

Ek groet jou in die naam van Jesus Christus.

Vandag se skriflesing is Johannes 15:1-17

As julle my opdragte gehoorsaam, sal julle aan my liefde verbonde bly, net soos Ek ook die opdragte van my Vader gehoorsaam het en aan sy liefde verbonde gebly het. Johannes 15:10

Ons moet daar teen waak dat ons liefde vir mekaar en vir die Here nie verflou nie. Ons verhouding met die Here word in ons skriflesing vergelyk met die boerdery van druiwe. Die boer op die plaas is die Here. Lote wat nie vrug dra nie word afgesny en in die vuur gewerp. Net die lote wat vrug dra word versorg sodat dit volwassenheid kan bereik. 

Die vergelyking verwys na Demas wat Paulus verlaat het omdat hy verlief geraak het op die dinge van hierdie wêreld. So gebeur dit vandag nog dat gelowiges die teenswoordige wêreld verkies bo God en weg draai om te leef volgens hul eie sondige wêreldse begeertes. Indien jy enduit die lewe verkies bo God sal jy afgesny word van God se genade. Maar as jy op ʼn latere stadium weer terug draai na God - sal Hy jou weer met ope arms terug verwelkom.

Ons moet in ʼn hegte verhouding met die Here staan as ons die vrugte wil toon wat by die bekering pas. Om die Here te volg met ʼn opregte hart sal die Heilige Gees deur ons werk om hierdie vrugte aan die wêreld te toon. Hoe meer ons doenige bly met die dinge van die Here hoe duideliker sal die vrugte in jou lewe na vore kom.

Daar is ʼn wonderlike belofte vir die wat vas staan op hul geloof. God sal aan ons gee wat ons vra in gebed. Die enigste vereiste is dat jou versoek in lyn moet wees met die wil van die Here.  Hoe meer tyd ons spandeer met die Here hoe meer verander ons wil na Sy wil. 

Ons moet die liefde van die Here uitleef. Dit moet die ruimte wees waarbinne ons moet leef as gelowiges. Ons moet die liefde dink, voel en doen. Ons moet ons lewens aflê vir die een wat ons lief het – Jesus Christus. Dit is ʼn opoffering van jouself tot voordeel van ander. 

Here, mag ons gehoorsaam bly aan U wil sodat ons aan U liefde verbonde sal kan bly. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.


Afgekoelde liefde

Ek groet jul in die wonderlike naam van Jesus Christus.

Vandag se skriflesing is Matteus 24:3-14.

Die sonde sal so toeneem dat baie se liefde sal afkoel. Matteus 24:12

Ons lees vandag van die voorafgaande tekens van die eindtyd. Ons sien hierdie tekens vandag. Dit berei ons voor wat nog gaan kom. Dit leer ons om vas te hou aan die genade. Al hierdie tekens kom van buite die mens maar daar is ook tekens wat uit die mens kom soos die afkoeling van Christelike liefde. Die liefde wat afgekoel word is die liefde vir God en ook mens. 

Daar bestaan so baie valse profete wat God se kinders op so ʼn vlak beïnvloed dat hul wêreldse wyse begin volg in die plek van God se voorskrifte. Die grootste valse profeet in ons tyd is die aanvaarding van algemene wêreldse norme en lewenswyses wat teen die wil van God staan. Die aanvaarbare gedrag vandag is nie noodsaaklik die wil van God nie. Dwaal leraars verkondig dat dit en dat ok is met een doel voor oë – jou geestelike ondergang. Hul verkondig dat jy moet doen wat die res doen, dinge wat gekant is teen die Woord van God.

Nog ʼn teken is die verkondiging van die evangelie aan die hele wêreld. Alhoewel die liefde vir God en die mens deur wêreldse sieninge afgekoel word is daar steeds gelowiges wat vas staan op hul geloof wat als met die skrif beoordeel. Die Heilige Gees gee hul die krag om God se waarheid te verkondig, al is daar min wat bereid is om te luister. Steeds is hul gehoorsaam aan die groot opdrag om die evangelie te verkondig. Ons kan nie die mens maak luister nie maar ons kan wel die saad saai soos dit op jou hart geplaas word om te doen.

Here, mag ons liefde aan gevuur word deur die Heilige Gees om ons doel as gelowiges te volbring. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.


Die hantering van beproewinge.

 Ek groet jou in die naam van Jesus Christus.

Ons skriflesing vandag is Jacobus 1:2-8

My broers en susters, wanneer julle in allerhande beproewings beland, moet julle eintlik baie bly wees. Jakobus 1:2. (NLV)

As gelowiges moet ons daarop ingestel wees om geestelik gesond te bly. Dit moet ons lewensdoel wees. Om geestelike volwassenheid te bereik moet jy volhard in tye van beproewinge. Om dit te bereik moet ons daaglikse moeilike omstandighede reg hanteer.

 Daagliks is ons op sosiale media platforms wat verskeie begeertes laat op kom.  Die vernaamste wapen in die vyand se hande is onsedelike begeertes wat opkom indien sekere beelde gesien word. Dit is alom bekend dat daar ʼn groot probleem is met internet pornografie.

Die verhaal van Adam en Eva in die tuin van God en die verleiding van satan is steeds aan die orde van ons daaglikse lewe. Hierdie verkeerde beelde kom op wat baie beproef. Deur die beelde word mense verlei en as die vlees inwillig tot die sondige begeertes gaan dit oor in dade wat die mens onrein laat. 

Jou reaksie op hierdie beproewinge toon die kwaliteit van jou geloof. Spreuke 4:23, se dat jy jou hart moet bewaak omrede dit jou optrede bepaal.  Bewaar jou hart deur waaksaam te wees om plekke op die internet of sosiale mediaplatvorms, wat bekend is vir ongewensde inhoud wat skadelik is vir jou geesteslewe inhou, te besoek nie.

As jy op jou eie oordeel en liggaamskrag staat maak, sal beproewinge jou oorwin. Ons het die Here se wysheid en krag nodig om as oorwinnaars te triomfeer. Die Here sal ons leiding gee hoe om elke probleem in ons lewens te oorkom. 

Sekere situasies beïnvloed ons gesonde oordeel en veroorsaak dat ons die verkeerde besluite neem. Die Here nooi ons uit om na Hom toe te kom vir lewenswysheid om hierdie begeerlikhede hok te slaan. Daar is immers geskrywe dat as ons vra sal ons ontvang.  

Here, gee ons die wysheid om beproewinge op die regte manier te hanteer. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

 • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
 • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.


Ons oë op Jesus

 Ek groet jul in die naam bo elke naam, Jesus Christus.

Ons skriflesing is Hebreërs 12:1-3

Ons oë vasgenael op Jesus, die Voorganger en Voleinder van ons geloofswedloop. Hy het ter wille van die blydskap wat daar voor vir Hom gewag het, die kruis verduur. Ja, Hy het Hom selfs deur die skande van die kruisdood nie laat afskrik nie. En nou sit Hy op die ereplek langs God op die troon! Hebreërs 12:2. (NLV)

Volharding in die geloof word vergelyk met die volharding in ʼn wedloop. Voor ʼn wedloop word sekere voorbereidings gedoen om te verseker dat jy die beste resultate moontlik sal bereik. Ons moet dieselfde gesindheid ontwikkel as dit kom by ons geloofslewe. 

Bo en behalwe om die wedloop te hardloop met al jou krag moet ons lewensvoorbereiding van so ʼn aard wees dat ons volwaardig geag sal word om die koninkryk te betree. Ons moet die vrugte ten alle tye betoon wat by die bekering pas.

Ons fokus moet met alles in ons met volharding in stel om end uit die hemelse doel te bereik. Om totaal en al gefokus te bly bepaal ons sukses. Daar sal wel afwykings wees, maar ons dien ʼn God van genade wat ons weer vinnig op die regte koers sal bring.

Die sonde bring ons van koers af. Jy kan nie op God vertrou met ongehoorsaamheid nie. Soos klere gewas word moet die binneste ook gewas word deur stilte voor God met afsku vir als wat verkeerd is.  Wanneer ons met ʼn eerlike hart ons oortredinge bely is God getrou en reg verdig om dit van ons te vergewe.  Die selfde genade moet aan jou naaste betoon word deur hul te vergewe wat hul ook al aan jou gedoen het.

Met my oë vasgenael op Jesus beteken vir my om te besef dat die honderd jaar op aarde nie die ewigheid saam met God vergelyk kan word nie. Ek besef dat als nou tydelik is. Maar as ek die wedloop voluit hardloop en die prys behaal wat Jesus aan my gaan gee vir gehoorsaamheid  - oortref dit als wat ek nou beleef

Here, mag ons oë op U gerig wees tot aan die einde van die aardse wedloop. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

 • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
 • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.


Vervulling van vreugde

 Ek groet jou in die naam van Jesus Christus, die Een wat was, die Een wat is en die Een wat kom.

Ons skriflesing vandag is Handelinge 2:14-36

U het my die paaie geleer wat na die lewe lei, U sal my bly maak met u teenwoordigheid.’      Hanedelinge 2:28. (NLV) 

Die rol van die Heilige Gees in die ou testament verskil nie veel van die rol in die nuwe testament nie. Daar is wel ʼn verskil wat opgemerk kan word. Die inwoning van die Heilige Gees in die ou testament was selektief en tydelik. Ons lees in 1 Samuel 10:10 dat die Here se Gees in Saul begin werk het om te profeteer. In 1 Samuel 14:16, het die Here se Gees, Saul verlaat.

Die groot verskil is dat die Gees op sekere Ou Testamentiese individue gekom het  vir 'n spesifieke taak, ongeag hul geestelike toestand. In die nuwe testament is die inwoning van die Heilige Gees permanent. Met die vervulling van die Heilige Gees word ons ook vervul met vreugde. Soos ons alreeds gesien en gehoor het is een van die vrugte van die Heili Gees – vreugde. 

Die pint is? Vreugde is permanent in jou. Dit kan nie weg gevat word nie. Dit verlaat jou nie. Dit is met jou 24/7. 

Alhoewel ons permanente vreugde het kan ons ook met tye bedroefd raak. Maar die vreugde in ons gee ons hoop en die nodig krag sodat die bedroefdheid nie permanent is nie. Dit word wel oorwin deur die vreugde in ons.  Ons sien Jesus Christus se hoop in donker tye. 

Here, lei ons op ons lewenspad sodat ons by die beloofde land sal uitkom. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

 • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
 • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.


Deel die vreugde

 Ek groet jou in die naam van Jesus Christus, die Here.

Ons skriflesing vandag is Lukas 1:39-45

Toe jy ingekom en my gegroet het, het my kindjie van vreugde beweeg die oomblik toe ek jou stem hoor! Lukas 1:44. (NLV)

Ons sit nie net in die tyd van voorbereiding vir die vuringe van Christus se geboorte nie. Ons sit nie net in die tyd van voorbereiding van die tweede koms van die Here nie. Ons sit in ʼn tyd waar ons die vreugde van Jesus Christus met mekaar moet te deel.

Ons bevind ons hier tussen die aankondiging en die vervulling van die geboorte van Jesus en Johannes. Die twee moeders deel hul vreugde met mekaar. Die verhaal bring opgewondenheid oor dit waarmee God besig is. Hierdie gebeurtenisse hou net vir ons seëninge en genade in wat ons reeds ontvang het deur Jesus se verlossings daad op die kruis. Na die kruis is ons ook nie alleen gelaat nie. Jesus het Sy Gees vir ons agter gelaat om ons by te staan tot met Sy wederkoms. 

Een van die vrugte van die Heilige Gees is vreugde. Die Gees van God is in ons, so ook die vreugde wat Hy met ons deel. Lewens ervaringe mag dalk die vreugde verdoof maar nie weg vat nie. Besef vandag dat jy nie alleen is nie en dat die Here met jou is, so ook Sy vreugde. In alle omstandighede moet ons God se vreugde soek en Hy sal ons gee wat ons nodig het. Deel die vreugde met ander.

Dit is nou ʼn tyd van samekoms om Christus te herdenk. Ons moet die vreugde wat Jesus ons gee met mekaar deel. Dit is ʼn tyd om voorsiening te maak aan die behoeftiges in ons geledere. Dis ʼn tyd om God se genade aan ons naaste te betoon. N tyd om as familie by mekaar te kom en Jesus Christus se genade met mekaar te deel. 

Ons het ʼn sosiale verantwoordelikheid om belangstelling te toon in mekaar se lewens. Gebruik hierdie tyd om ʼn verskil te maak in iemand se lewe.

Here, mag U vreugde deur ons families en geliefdes spoel. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

 • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
 • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.


Gehoorsaamheid bring vreugde.

 EK groet jou in die naam van Jesus, onse Here.

Vandag se skriflesing is Matteus 25:14-30

Die eienaar het hom geprys en gesê: ‘Uitstekend! Jy is ’n voortreflike slaaf; een op wie ek kan staatmaak. In die kleine het jy jou betroubaar bewys. Daarom gaan ek nog baie groter verantwoordelikhede aan jou toevertrou. Kom vier saam met my fees.’ Matteus 25:23. (NLV)

Ons vind in ons skriflesing die gelykenis van die drie slawe en die muntstukke. Hierdie gelykenis handel oor ons natuurlike vermoëns of talente wat God aan ons gee.  Deur gehoorsaam te wees om jou natuurlike vermoëns te gebruik vir die uitbreiding van die Here se koninkryk bring vreugde.

Baie wonder oor wat hul talente is. Dink na oor die beskrywing van natuurlike vermoëns. Dit is iets waartoe jy in staat is sonder min of weinig inspanning. Dit is iets wat jy sonder moeite kan doen, iets wat vir jou genotvol is om te doen. Dit is daardie iets wat in lyn is met die Here se wil.

Sommige kan skilder, ander skryf, ander doen fisiese evangelisasie werk, ander is permanent in die bediening en ander leef net eenvoudig in God se liefde sodat dit sigbaar is aan ander. Soms vind jy jou talent in ʼn vroeë stadium van jou lewe, ander vind dit eers later.

Ek moes eers deur ʼn woestyn tydperk van bybelse 40 jaar gaan weens ongeloof voordat ek dit begin uit leef het. Ek het geglo ek kan nie en dus het ek ook nie. As jongeling ondervind jy miskien ook die ongeloof en miskien ook afbrekende kommentaar wat oor jou lewe uit gespreek word.

Som word jy eers op ʼn ontwikkelings reistog geneem vir toekomstige diensbaarheid. In die veertig jaar se ongeloof het ek baie geleer rondom die lewe van ongeloof en die vrug wat daaraan gekoppel is.  In die tydperk was min vreugde te vinde. Daar was wel vreugde van korte duur, nie die soort vrede wat jy deur gehoorsaamheid aan God kan vind nie. Die vrede wat die Here jou gee is voortdurend.

Here, mag U elke struikel blok in ons lewens verwyder om ons Goddelike natuurlike vermoëns uit te leef. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

 • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.
 • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.


Die vrede van God

Ek groet jul in die naam van Jesus.

Ons skriflesing vandag is Filippense 4:2-9

Moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat julle nodig het van God, terwyl julle Hom ook dank vir alles wat Hy doen. En God se vrede, wat meer is as wat ’n mens dink, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou omdat julle aan Christus Jesus verbonde is. Filippense 4:6-7. (NLV)


Om oor niks bekommerd te wees klink ontmoontlik. Ons almal het bekommernisse oor een of ander situasie. Nuus gebeure alleen gee ons rede om oor die toekoms te bekommer. Steeds praat Paulus hier van ʼn lewe sonder bekommernis.  

Paulus se oplossing vir die probleem is om bekommernis te ontskep in gebede. Dit kom daar op neer dat indien jy minder bekommernisse wil hê moet jy meer bid. Elke keer wanneer jy bekommerd raak is dit ʼn teken dat jy voor God moet stil raak.

Die spesifieke situasie moet voor Jesus se voete neer gelê word. Praat met die Here oor die situasie, sê vir Hom wat jou so bekommer en hoekom. Al weet Hy reeds van jou situasie wil Hy steeds hê dat jy met Hom daaroor moet praat.

Jy sal agterkom dat vrede jou sal begin omvou soos jy in gebed verkeer oor die probleem. Hierdie vrede is nie van korte duur soos die vrede van hierdie wêreld nie. Dit is ʼn tipe vrede wat jou sal dra deur die probleem. 

Dit herinner jou dat jy nie alleen is nie en dat die Here help dra aan die bagasie. Die Here help nie net om die probleem te dra nie, Hy sal dit van jou skouers af haal en op Sy eie skouers sit.

Here, help ons om alles in gebed bekend te maak sodat ons vrede kan ontvang. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

 • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.
 • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
 • Marius Nel, (2007), Wat sê die bybel oor...., 1ste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.


Om in vrede te leef

 Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here.

Vandag se skriflesing is Romeine 12:17-21

Sover dit vir julle moontlik is, moet julle goeie verhoudings handhaaf met alle mense. Romeine 12:18.(NLV)


Ons is verteenwoordigers van Jesus Christus. Ons karakter eienskap moet ooreenstem met die van Jesus. Die gelowige se taak is om die evangelie aan mense bekend te maak deur ons lewenswandel. As ons nie die liefde van Jesus bekend maak nie kan ons ʼn struikelblok wees in ander se geloofslewe.

Dit sal gebeur dat sommige vyandskap teen jou sal koester omdat jy vir Jesus lewe. Baie sal ʼn geloofslewe nie verstaan nie en dit uitkryt as niksbeduidend. Die kritiek het al baie gelowiges laat afsien van ʼn lewe met Jesus. Hul keer terug na die teenswoordige wêreld en verval dieper in die sonde. Die wêreld verwerp God se goedheid en liefde.

Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Moenie iemand wat julle beledig, terugbeledig nie. Inteendeel, jou antwoord moet ’n seënwens wees. Dít is waartoe God julle geroep het en waarvoor Hy julle sal seën. 1 Petrus 3:9. (NLV).

Ons moenie kwaad met kwaad beantwoord nie. Beantwoord kwaad met die goedheid en liefde van die Here. Daar moet gewaak word teen vervloeking van die gene wat jou geestelik te nakom, seën hul en bid vir hul. Dit is uiters wat die Here van ons verwag.

Indien iemand jou seer gemaak het moet jy ook nie te vinnig optree uit woede nie. Wanneer jy gaan lê in die nag om die dag af te sluit moet jy oor hierdie ding nadink en dit oorlaat aan die Here. Hy sal jou leiding gee vir  toekomstige optrede.

Vergewe mekaar soos God julle vergewe het op grond van wat Christus gedoen het. EFESIËRS 4:32 (NLV)

Hou in gedagte dat ons mekaar moet vergewe. Jesus verklaar self dat as ons ander nie kan vergewe nie, hoe kan ons dan verwag dat God ons moet vergewe. Daar word ʼn plig aan ons op gedra om te vergewe, om dit daar te laat en aan te gaan.

Here, gee ons die wysheid en insig om met vrede met alle mense te lewe. In Jesus Naam. Amen.

 

Bronnelys

·         Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.

·         Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

·         Marius Nel, (2007), Wat sê die bybel oor...., 1ste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

Vrede met God

 

Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus. Die Een wat kom en is.

Vandag se skriflesing is Romeine 5:1-11

As mense wat deur God vrygespreek is omdat ons glo, het ons nou vrede met God op grond van wat Jesus Christus ons Here gedoen het. Romeine 5:1. (NLV)


Ons skriflesing gee ons die absolute versekering dat God se vrede ons sin is. Niks kan dit van ons wegraap nie. Swaarkry kan nie die vrede wegneem nie omrede dit volharding te weeg bring. Ons is nou onder die genade van die Here wat ons die versekering gee van Goddelike vrede.

God wil ons seën met al die Geestelike gawes wat daar in die hemel is. Sy goedheid vir die een wat glo is onmeetbaar. Die Bybellennium gee ons ʼn oefening wat ons kan doen. “Verdiep jou dan in God se beloftes soos Hy dit op verskillende plekke in die Bybel gee.” (van Rensburg & Nel, 2009,:1750). Dit verander ons om soos Jesus te wees.

Die dag toe jy tot bekering gekom het, het jy nie net Jesus ontvang nie maar ook Sy Gees. Die Heilige Gees stort Sy vrug in ons harte uit waarvan vrede een is.  Die bewys dat jy die Gees van God in jou het is jou beleidenis dat Jesus Christus die Here is. Jy kan dit slegs doen as die Gees van God in jou is. 1 Korinthiërs 12:3.

Elke Gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is van God. Die een wat dit nie bely nie nie is nie uit God nie maar wel die gees van die Antichris. 1Johannes 4:2-3

Here, dankie dat U ons uit genade vrygespreek het sodat daar vrede tussen ons en U kan wees. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

·         Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

·         Marius Nel, (2007), Wat sê die bybel oor...., 1ste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

·         Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.

Gehoorsame lewe bring vrede.


Ek groet jou in die naam van Jesus onse redder.

Vandag se skriflesing is Lukas 19:41-44

Hy het verder gesê: “As jy op hierdie oomblik maar net wou insien watter dinge vir jou vrede bring! Maar nou is dit weggesteek vir jou oë. Lukas 19:41-44. (NLV)Ek glo as die Here neerkyk op die mens vandag, bars Hy uit van die trane. Hy sien die afgode in ons lewens raak, Hy sien ons wêreldse begeertes raak wat teen strydig is met Sy wil. Die Here huil oor ons hardkoppigheid en die pad waarna dit ly. Ons is besig om onself te vernietig.

Omdat baie hul rûe op God gedraai het, sien ons wat tans om ons gebeur. Bloedvergieting en die liefde vir rykdom is oorheersend in ons tyd. Dit verblind baie om die pad vorentoe raak te sien. Hul besef nie wat is aan die gebeur nie. Almal smag na vrede maar weet nie waar en hoe om dit te vind in al die chaos nie.

Ware vrede kan slegs by Jesus gevind word. Om weg te draai van sonde maak dit moontlik om hierdie Goddelike vrede te vind. Jy sien, as jy Jesus aanvaar as jou persoonlike verlosser en jy bekeer van alles wat verkeerd is ontvang jy die vrede. Jesus is vrede.

Die een wat reg doen sal vrede hê. N gehoorsame lewe aan die wil van Die Here verseker daardie vrede. Dit gee rustigheid en stilte in alle heerlikheid van God.

Here, vergeef ons ons oortredinge en reinig ons van alle ongeregtigheid. Gee ons daardie vrede wat net U aan ons kan gee. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

·         Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.

·         Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

·         Marius Nel, (2007), Wat sê die bybel oor...., 1ste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

Die Here gee vrede

 Ek groet jou in die naam van Jesus Christus onse verlosser.

Vandag se skriflesing is Johannes 14:15-31

“Ek laat vir julle vrede na; my vrede deel Ek met julle. Ek gee nie soos die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld of beangs word nie. Johannes 14:27. (NLV).

Ons lees in ons skriflesing oor die belofte van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is ons Raadgewer op elke aspek van ons lewens. In vers 27 word daar gekyk na die vrede wat Jesus vir ons sal gee. Hierdie vrede is nie aardse vrede nie maar hemelse vrede.

Die vrede wat God gee laat ons rustig slaap. Die Here beloof met die vrede dat geen onheil oor ons sal kom nie. Die belofte is dat die Here ons sal seën en beskerm, dat Hy tot ons redding sal verskyn en genadig sal wees. Saam met dit sal die Here ons gebede verhoor en ons vrede gee.

Dus kan ons onbesorgd bed toe gaan en rustig slaap want Hy sal ons veilig hou. Al moet ons deur doods skaduwee gaan sal Hy steeds met ons wees.

Ons almal ervaar spanning op een of ander tyd en sukkel om vrede in die saak te vind. Ek lees ʼn artikel op Kruispad 247, dat ʼn vrou haar handsak vir haar man gee. Die man sit met die handsak en wonder wat nou. In ʼn oomblik vat sy die handsak weer terug. Sy verduidelik dat dit is presies wat ons met spanning doen. Ons gee dit oor aan God en vat dit dan weer terug. Lees gerus die artikel op Kruispad 247 se webtuiste.

Here, help ons om nie ontsteld en bang te wees nie. Mag ons begrip hê oor die grootheid van U vrede . In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

·         Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.

·         Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

·         Marius Nel, (2007), Wat sê die bybel oor...., 1ste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

·         https://kruispad.247.org.za/spanning-en-god-se-vrede/

Die Huwelik

Skriflesing 1 Korinthiërs 7:1-7 Maar omdat daar soveel onsedelikheid is, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. 1 Kor...