Neem asseblief kennis dat ek filiasie links in my joernaal gebruik waaruit ek ʼn inkomste verdien.
Wys tans plasings met die etiket Geestelike Joernaal. Wys alle plasings
Wys tans plasings met die etiket Geestelike Joernaal. Wys alle plasings

Geestelike Joernaal: Gebedslys

 

Gebedslys

 

Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. (Efesiërs 6:12).

 

Die boosheid van ons tyd is daarop uit om God se mense tot ʼn totale val te bring. So word mense beïnvloed om al hierdie gebeure waarvan ons lees, in die nuus,  te pleeg uit haat en onvergewensgesindheid. Alhoewel hierdie oorlog nog aan die gang is, het Jesus alreeds die oorwinning behaal. Die oorlog sal tot ʼn einde kon as Jesus weer kom. Intussen moet ons die volle wapen uitrusting aantrek wat God ons gee om staande te bly.

 

Soos jou gebedslewe ontwikkel sal jy agterkom dat die Here wil hê jy moet oor sekere sake bid. Soms kan so ʼn lys oorweldigend wees. Dis waar jy ʼn gebedslys nodig het.

 

Ek het besef dat die Here wil hê dat daar gebid moet word oor dit wat ons in die nuus lees en hoor. Daar’s verskeie sake wat deur die nuus gedek word en is vervolgens onmoontlik om oor alle sake te bid in een gebedstyd. Ek het nuus gebeure geklas in groepe en ingedeel oor ʼn week waaroor ek wil bid.


Gebedslys:Week
Gebedslys: Daagliks 

Wanneer die nuus gelees woord dan kom sekere gevoelens na vore, soos: moedeloosheid, ontnugtering, hartseer, hopeloosheid, frustrasie, kwaad, gevoelloosheid bedroefdheid. Hierdie gevoelens moet beveg word deur die woord van God. Ons moet staande bly en tot God in gesprek tree deur gebed, om hierdie sake met Hom te bespreuk en so vertroue te ontwikkel dat God ons hoor en - Hy sal iets daaromtrent doen.

 

 

Die krag van gebed kan sake egter verander. Ons lees in Jacobus 5:16 dat: “Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ʼn regverdige het groot krag.” Ons gebede is kragtig wanneer ons saak met die Here reg is. Jakobus gebruik Elia as ʼn voorbeeld van iemand wie se saak reg was met God. Elia se gebed was kragtig en effektief.

 

Dieselfde geld vir ons. Maak seker dat jy ʼn gesonde verhouding het met God en jou gebede sal berge verskuif.

Geestelike Joernaal: Bybelstudie

 

Bybelstudie

 

(2Ti 3:16-17)  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

 

Paulus heg ʼn baie groot waarde aan die Woord van God. Die woord is ʼn opleidings handleiding vir elke goeie werk wat God ons beveel om te doen. Tydens bybelstudie moet jy bewus wees dat die Woord ʼn geïnspireerde boek is. God het als opgeskryf wat ons moet weet en hoe ons moet leef as Sy volgelinge.

 

Ons lees in Johannes 1 vers 1dat “In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.” Vir my is dit opbouend vir my gees om te weet dat die Woord wat ek vashou - direk van God afkom.

 

Die woord het vlees geword. (Johannes 1:14). Ons hou so te sê Jesus vas in ons hande. Hy weet als en niks het ontstaan sonder Hom nie. Die Woord het direk uit die hemel geval.

 

Daar is verskeie bybelstudie metodes wat jy kan gebruik. Ek het verskeie metodes ondersoek en toe gepas tot ek my eie manier ontdek het. Graag deel ek dit nou met jul.


Bybelstudie: Hoofstuk
Bybelstudie: Afdeling

Bybelstudie: Boekoorsig

 

Ek wil begin deur aan te dui dat dit noodsaaklik is om geld te belê in jou eie geestesgesondheid. Wat ek hiermee bedoel is om ʼn naslaan bybel te bekom asook ʼn verklaring oor die hele bybel. Ek ontvang geen verdienste om na die volgende twee boeke te verwys nie. Dit is wat ek gebruik vir jare en put steeds ʼn voordeel daar in uit. Ek gebruik die Bybel in praktyk asook ʼn Eenvolumekommentaar oor die hele bybel.

 

Wat vir my uit gestaan het in die Bybel in praktyk, is die uiteensetting van die boek oorsig, hoofstuk uiteensetting en dan die duidelike verduideliking van elke gedeelte in die bybel.

 

My metode bestaan uit drie dele vir elke bybelboek wat ek ondersoek. Ek doen gewoonlik bybelstudie op ʼn Woensdag soos die tyd dit my toelaat. Ons almal het besige lewens. Op die eerste Woensdag kyk ek na die boek oorsig. Met die volgende Woensdag se bybelstudie kyk ek na die eerste hoofstuk van die betrokke boek. Dit word opgevolg met die afdeling studie van daardie boek voor ek oor beweeg na die tweede hoofstuk van die betrokke boek.

 

Met die boek oorsig ondersoek ek die groter prentjie van die boek. Met die hoofstuk studie kyk jy bietjie diepper na die boek. Dan volg ʼn diepere studie op die spesifieke afdelings in daardie hoofstuk.

Geestelike Joernaal: Preek Notas

 

 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, (2Timoteus 3:16) 

 

Die skrif het groot waarde vir christene. Dit rus ons toe vir vervolging en lyding asook leer die Woord ons om God se wil te doen. Ons moet altyd in gedagte hou dat in die bybel is God aan die woord. Hy wil ons leer en die weg aanwys vorentoe. Deur preek notas by te hou is ʼn manier waardeer God ons toerus vir elke goeie werk.

 

My joernaalbladsy bestaan uit ʼn notas blok asook ʼn titel, sleutel woorde, sleutel vers, les geleer en ʼn gebedsblok. Tydens die neem van notas volg jy ʼn diens in die fynste besonderhede. Jy neem deel aan al die aktiwiteite van ʼn diens ongeag of jy ʼn lewendige diens by woon of aanlyn. 

 

In die titel blok skryf jy die tittel van die preek neer asook die prediker se naam en datum. Sleutelwoorde is enige woord wat herhaal word of wat uitstaan in die preek. Die sleutel vers kan ʼn vers wees wat vir jou uitstaan of ʼn vers wat die preek inlei. Die les wat jy leer uit die preek kan neer geskryf word wat volg deur ʼn persoonlike gebed.


Preek Nota


 

Kom ons kyk na ʼn paar wenke vir die neem van notas:


•        Maak seker dat jy ʼn preek nota  uiteensetting van die prediker ontvang het. Dit help om jou notas te beplan op die spasie wat jy wel wil gebruik vir die doel.

•        Ek deel my notas in met ʼn inleiding en ook die pinte wat gemaak word op die oorspronklike preek nota uiteensetting. Spasie word gelaat vir eie opvatting in jou woorde.

•        Luister vir sleutel woord, idees en pinte wat gemaak word binne ʼn spesifieke deel van die preek. Enige gedagtes wat op kom rakende die preek kan ook in kort neer gepen word.

 

Preek notas help ons om beter te konsentreer op die preek. Om als neer te skryf, met dieper denke, maak dit moontlik dat jy dit langer sal kan onthou. Die notas dien verder as ʼn naslaan stuk vir toekomstige gebruike.

 

En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie. (Jacobus 1:22)

 

Die hele gedagte agter preek notas is om daders van die woord te wees en nie net hoorders nie. Preek notas is ʼn hulpmiddel om die woord toe te pas in jou eie persoonlik lewe. 

Geestelike Joernaal

Geestelike Joernaal

Omvattende gids om jou eie geestelike Joernaal te maak.

Geestelike Joernaal: Inleiding

Hierdie is die eerste gedagte van verskeie wat handel oor ʼn gebedsjoernaal/geestelike joernaal. N saak wat my baie na aan die hart lê is gebed. Nie die tipe gebed wat in die openbaar gebid word nie maar 'n persoonlike gesprek met God.  Dit sluit in: skrif lesing, gebed, bybelstudie, preek notas en boek oorsig van 'n geestelike boek wat jy lees. Om dié rede noem ek dit die Geestelike Joernaal wat verskeie geestelike dissiplines bevat. Dis 'n stil word tyd en om te besef ons dien 'n lewende God.


 Vrou in Lukas 2, vers 37, is my grootste bemoedigende vers wat my aandryf om gereeld voor God stil te raak en my ervarings en gedagtes in my joernaal neer te pen. Die vrou was 84 jaar oud en Sy was nooit weg van die tempel af nie en het dag en nag daar gebly en God gedien - met vas en gebed. Dis 'n bediening op sy eie wat God van ons verwag as Sy kinders en glo my as ek sê dat God jou altyd sal beloon vir dit wat jy in jou stilte tyd voor Sy troon doen. Matteus sê in hoofstuk 6 vers 6 dat jy jouself moet afsonder sodat jy daar in totale afsondering tot God kan bid en Hy wat alles weet, sal jou beloon. Dis is dit 'n bediening met 'n beloning.

Nog 'n vers wat my die noodsaaklikheid laat sien van gebed vind ek in 1 Timoteus 2:1-2. Hier lees ons dat ons aangespoor word om vir alle mense te bid met smeking, voorbidding en danksegging. Bid só vir die regering en alle ander in gesagsposisies sodat ons in vrede en rustigheid, toewyding en eerbaarheid kan lewe. Het jy al gewonder hoekom ons nie in vrede en rustigheid lewe nie? Ons leef nie 'n toegewyde en eerbare lewe voor God nie. Kortliks gestel: daar is te min mense wat eerbaar met toegewydheid bid. 

Ek gebruik 'n geestelike Joernaal vir 'n paar jaar nou al en put steeds die goeie vrugte daar uit.  Dit is waar oor hierdie gedagtes gaan, om jou te motiveer en te leer - hoe om dit te bid met oorgawe.


Die Huwelik

Skriflesing 1 Korinthiërs 7:1-7 Maar omdat daar soveel onsedelikheid is, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. 1 Kor...