Neem asseblief kennis dat ek filiasie links in my joernaal gebruik waaruit ek ʼn inkomste verdien.

Bekering

 

Het jy ʼn persoonlike verhouding met God?

Waar staan jou verhouding met God?

Ons moet weer gebore word om in staat te wees om die Koninkryk van God te sien. Omdat God Gees is moet ons Hom aanbid in Gees en in waarheid. (Joh. 3:3; Joh. 4:24.)

Ons as natuurlike mens kan nie die dinge van die Gees van God aanneem nie omrede ons dit nie kan verstaan nie - omdat dit geestelik beoordeel word. (1 Kor.2:14)

Deur een mens (Adam) het die sonde in die wêreld in gekom. Deur die sonde het die dood ingetree. Sodoende het ons almal gesondig en ontbreek ons aan die heerlikheid van God. (Rom. 5:12; 3:23.)

Om die rede moet ons gees wedergeboorte ondervind. Daar staan geskrywe dat die koninkryk van God – binne in ons is. (Luk. 17:21)

Die vergifnis van sonde word verkondig deur die woord. Elkeen wat in die evangelie glo sal deur God geregverdig word. (Hand,13:38-39)

Jesus Christus se bloed het vir ons sondes betaal aan die kruis van Golgota. Deur Sy genade het daar verlossing gekom vir almal wat glo. (Rom. 3:24-25)

Al wat ons moet doen is om in hoorbare stem die Here te bely – te glo in jou hart dat God Hom uit die dode opgewek het – en jy sal gered word. (Rom. 10:9)

Wanneer ons Die Woord bewaar – sal God jou lief hê, en in jou woning kom maak deur die werking van die Heilige Gees. (Joh. 14:23)

Indien jy nie wedergebore is nie, word jy nou uitgenooi om tot inkeer te kom deur God te aanvaar in jou lewe sodat jou sondes uitgewis kan word en jou verhouding met God kan herstel. (Hand. 3:19)

Ons moet egter nie net glo nie - maar doen wat ons sê ons glo in alle opregtheid. (Jak. 2:17)

Na hierdie belangrike besluit in jou lewe moet ons nie aan die wêreld gelykvormig wees nie, maar ons denke te vernuwe met die Woord van God. Dit is noodsaaklik om te leer wat die wil van God is vir jou as Christen. (Rom.12:2)

Kom ons bid saam die volgende gebed:

Here, ek kom na U in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Ek besef nou dat ek ʼn keuse moet maak in my lewe.

 Ek glo dat U Seun Jesus , het vir my gesterf. Ek glo Sy bloed het my sonde skoon gewas en dat Hy opgestaan  het uit die dood. Ek weet dat Hy dit als gedoen het om my die geleentheid te skep om terug te draai na U.

Ek maak nou ʼn ommekeer van ʼn sondige lewens bestaan. Ek vra U om vergifnis vir al my sondes en kies om U te volg. Ek vra U om my Here te wees en in my hart te kom woon.

Ek dank U vir die liefde wat U betoon het aan die kruis om my te vergewe van al my sondes en om my nou aan te neem as U kind. Ek glo dat ek nou ʼn nuwe skepping is wat gebore is uit die Heilige Gees.

In Jesus Naam.

Amen.

 

Die Huwelik

Skriflesing 1 Korinthiërs 7:1-7 Maar omdat daar soveel onsedelikheid is, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. 1 Kor...