Neem asseblief kennis dat ek filiasie links in my joernaal gebruik waaruit ek ʼn inkomste verdien.

Sekerheid in die geloof

Skriflesing 1 Johannes 5:13-21

Dit is die vrymoedigheid wat ons voor God het, dat wat ons ook al volgens sy wil vra, Hy na ons luister. 1 Johannes 5:14

Photo by Luis Quintero from Pexels

Indien jy bely met jou mond en in jou hart glo dat Jesus Christus die Here is – het jy die versekering dat jy reeds deel het aan die ewige lewe. Om die rede het ons alle vrymoedigheid om na die Here te kom in gebed met die versekering dat Hy na ons sal luister.

In die sekerheid vind ons ook n opdrag. Daar moet moet vir Mede gelowiges gebid word as hul in sonde verval sodat hul gered kan word. Dit bewys jou liefde aan Mede gelowiges. Die woord verklaar dat ons almal sonde het en dat die een wat dit nie erken nie – leef nie in die waarheid nie. Om die rede is dit nodig dat ons vir mekaar se sondes moet bid en ook vir die sondes van ons land.

In vandag se skriflesing vind ons die onderskeid tussen sondes wat tot die dood lei en sondes wat nie tot die dood lei nie. Sondes wat tot die dood lei is ʼn voorgesette lewenstyl van sonde met weinig of geen berou oor sondige begeertes en dade nie. Sulkes sterf op die einde van die dag in hul volgehoue ongeloof en is vir altyd verlore.

Gelowiges pleeg ook sonde met die verskil dat ons die Here het wat by die Vader namens ons intree vir ons oortredinge. Die Vader kyk na ons deur Sy Seun se bloed en sien dan nie ons te tekortkominge nie. Dit beteken egter nie dat ons na harte lus mag sondig nie. Nee, ons moet strewe na heiligmaking op elke faset van ons lewens.

Here, mag ons hierdie vrymoedigheid ervaar in ons lewens sodat ons die sekerheid kan hê dat U wel na ons luister. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

  • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
  • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.


Die Huwelik

Skriflesing 1 Korinthiërs 7:1-7 Maar omdat daar soveel onsedelikheid is, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. 1 Kor...