Neem asseblief kennis dat ek filiasie links in my joernaal gebruik waaruit ek ʼn inkomste verdien.

Opregtheid

Handelinge 8:18-24

Petrus het hom egter geantwoord: “Mag jou geld saam met jou vernietig word omdat jy dink dat dié gawe van God gekóóp kan word! Handelinge 8:20. (NLV)

Photo by Anton Atanasov from Pexels

Simon was ʼn towenaar wat die begeerte ontwikkel het om soos die apostels deur handoplegging die krag van die Heilige Gees oor gelowiges laat kom het. Hy het Petrus geld aangebied om die gawe te bekom. Simon het die verkeerde indruk gehad dat die apostels dit vir geld gedoen het. 

Petrus het Simon tereg gewys en sy sondige natuur uit gewys met die waarskuwing van ewige verdriet. Die Here se genade kan nie gekoop word deur enige middele nie. Dis ʼn gratis geskenk aan die wat glo. God kan net gedien word met n opregte hart. 

Daar is wel redding vir die ongelowiges deur opregte berou. Deur om regte godsdienstige dissiplines toe te pas in jou daaglikse lewe sal jou geloof op gebou word. Die Here se genade sal met jou wees en jou ʼn nuwe skepsel maak.

Die Here kan nie gedien word vir allerlei byvoordele soos mag, status en eie eer nie. Die Here versoek ʼn opregte hart van geloof.

Deur die werking van die Heilige Gees ontvang ons die krag om nee te se vir sonde en ʼn ommekeer in ons lewens te neem om Jesus te volg.

Here, mag ons opreg wees in ons geloof. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

  • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
  • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou


Die Huwelik

Skriflesing 1 Korinthiërs 7:1-7 Maar omdat daar soveel onsedelikheid is, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. 1 Kor...