Neem asseblief kennis dat ek filiasie links in my joernaal gebruik waaruit ek ʼn inkomste verdien.

Om N geestelike lamp te wees.


Skriflesing Lukas 11:33-36

Jou oog is die lamp vir jou liggaam. ’n Skoon oog laat lig in jou liggaam inskyn. Maar ’n vuil oog sluit die lig uit en dompel jou in duisternis. Lukas 11:34. (NLV)

Photo by Rafael Pires from Pexe

Die erkenning van die almag van Jesus Christus. Die gene wat God se waarheid versluier is soos een wat die lamp onder ʼn tafel sit sodat die lig nie behoorlik kan skyn nie. Die waarheid van Jesus Christus word weerhou of afgewater sodat net die goeie dinge gesê word of wat deur die meerderheid gehoor wil word. Sonde word verlig en as aanvaarbaar voor gestel onder die genade. 

Op die wyse dring die ware lig nie deur tot die siel nie. Die gevolg is dat baie in geestelike duisternis leef.

Dit is die primêre doel van gelowiges om die reine waarheid aan mense voor te hou. Dit als moet deur ware liefde gedoen word. Sonde moet uit gelig word as sonde sonder enige afwyking van die waarheid.

Jesus het die waarheid nie versteek nie maar aan almal verkondig wat dit wil hoor. Die Here het as ware die lamp op die tafel gesit sodat almal die lig kon sien.

 “Jou oog is ’n lamp vir jou liggaam. ’n Suiwer oog laat die lig instroom sodat jou binneste geheel en al lig word.” Matteus 6:22. (NLV). Waak daarteen om nie hierdie lamp te verdoof nie. Waak teen wat jy inlaat na jou binneste sodat jou lig altyd skerp sal skyn.

Here, verhelder die lamp in ons gees. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

  • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
  • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou


Die Huwelik

Skriflesing 1 Korinthiërs 7:1-7 Maar omdat daar soveel onsedelikheid is, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. 1 Kor...