Neem asseblief kennis dat ek filiasie links in my joernaal gebruik waaruit ek ʼn inkomste verdien.

Jesus se opdrag aan gelowiges

Die skriflesing in vandag se gedagte vind ons in Matteus 28:16-20.

Gaan dan, maak al die nasies my dissipels, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Matteus 28:19. (NLV)

Dit gebeur dat gelowiges die pad duister raak en dan weer op ʼn pint kom waar hul weer ʼn herontmoeting beleef met Jesus Christus. Tydens die herontmoeting word jy nie net terug verwelkom nie maar word jou roeping herbevestig. Die Godsverskyning word ervaar tydens gebed. Die herontmoeting lewer ook twyfelagtigheid op weens selfveroordeling van onvermoë.

Twyfelagtigheid hou gevaar in om jou lewensdoel as gelowiges ten volle uit te leef. Die twyfel moet bestry word met geloof van glo en doen. Saam met die opdrag kom ook ʼn wonderlike belofte. Jesus sal met jou wees met elke tree wat jy gee. Saam met dit deel God Sy skeppingsalmag met ons om Sy werk op aarde voort te sit. 

Jesus is in staat om ons in alle omstandighede te beskerm om ons lewensdoel van gehoorsaamheid uit te leef. Ons is geroep om Sy waarheid te verkondig op welke wyse ook al. Al deel jy net ʼn christelike Facebook boodskap, of deel ʼn vers met ander, al deel jy jou gedagtes op ʼn webjoernaal – vervul jy hierdie opdrag. Deur jou dade kan jy ook Christus se waarheid verkondig. 

Hoe meer jy alleen tyd spandeer met die Here, hoe makliker sal dit word om die Here se waarheid uit te leef - te deel met ander. Deur ons diensbaarheid word die gemeenskap van gelowiges op gebou en die Here se heerskappy word gevestig op aarde. 

Here, mag ons in staat wees om U waarheid te verkondig soos U die vermoëns in ons plaas. In Jesus Naam. Amen.


Die Huwelik

Skriflesing 1 Korinthiërs 7:1-7 Maar omdat daar soveel onsedelikheid is, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. 1 Kor...