Neem asseblief kennis dat ek filiasie links in my joernaal gebruik waaruit ek ʼn inkomste verdien.

Geestelike Oorlogvoerings.

 Skriflesing Efesiërs 6:10-17

Om staande te bly teen die listigheid van die duiwel moet julle God se gevegstoerusting aantrek. Efesiërs 6:11. (NLV)


Elke keer wanneer jy stil raak voor die Here, of dit nou in gebed is, of bybelstudie, of bybellees of na ʼn preek te luister – betree jy die gevegsfront teen die bose.  Om in die oorlog stryd staande te bly het ons die Here se krag nodig. Jy kan sterker word in die geloof deur ʼn persoonlike verhouding met ons Skepper.

In vandag se leesstuk vind ons die gevegstoerusting wat nodig is om staande te bly teen die vyand wat rond beweeg soos ʼn brullende leeu op soek na slagoffers. Sonder die gevegsuitrusting sal jy nie kan oorleef in die oorlog waarin jy jouself bevind nie.

Daar is ʼn konstante geveg teen die bose en sy magte aan die gang. Hierdie bose magte is aan die werk op aarde en in die hemelruimtes. Hul het een doel voor oë en dit is om die Here se mense te verslaan. Alhoewel die uitslag reeds bekend is deur Jesus Christus wat reeds die oorwinning behaal het.

Steeds ondervind ons daaglikse aanslae deur die bose om ons te vernietig. Ek en jy het reeds die oorwinning en moet net op die geloof bly staan en veg deur geestelike dissiplines toe te pas in jou stilte tyd waar oorwinning gevind word op die aanslae van die teenwoordige tyd. Hierdie oorlog kom tot sy einde wanneer die Here weer kom.

Die Here beklee jou met die waarheid, Hy gee ons die vryspraak, jou bereidwilligheid om die goeie nuus te verkondig brand soos ʼn vuur in jou, deur die woord word jou geloof versterk, jy het reeds die verlossing vir beskerming en ook het ons die Gees wat ons ten alle tye bystaan.

Die vernaamste gevegskuns is gebed. Gebed is nodig om jou geloofslewe aan die brand te hou. Die opdrag van ons Bevelvoerder is nie net vir jouself te bid nie maar ook vir alle gelowiges. Daaglikse godsdiensbeoefening berei ons harte voor om biddend te leef.

Here, beklee ons daagliks met hierdie gevegsuitrusting so dat ons staande kan bly in die geloof. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

  • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
  • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.

Die Huwelik

Skriflesing 1 Korinthiërs 7:1-7 Maar omdat daar soveel onsedelikheid is, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. 1 Kor...