Neem asseblief kennis dat ek filiasie links in my joernaal gebruik waaruit ek ʼn inkomste verdien.

Die Huwelik

Skriflesing 1 Korinthiërs 7:1-7

Maar omdat daar soveel onsedelikheid is, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. 1 Korinthiërs 7:2. (NLV)

Photo by Caio from Pexels

Die tyd waarin ons leef is geken aan seksuele losbandighede. Sommige verkies seks buite die huwelik, ander verkies hetero- en/of homoseksuele verhoudings. Steeds vind ons ook mense wat selibaatiewe lewe verkies.

Paulus se aanbeveling is selfbeheersing in ʼn heteroseksuele huwelik tussen een man en een vrou. Die man en vrou wat in Christus tot die huwelik verbind is bly een tot die dood. 

Paulus adviseer ons in die skrif gedeelte oor die huwelik. Dit is wel beter om selibaatlewe te kies maar is vir baie nie beskore nie. Dit is beter om tot die huwelik te tree as om in losbandigheid te leef. 

Wanneer dit kom by seksuele omgang in die huwelik vind ons sekere voorskrif. Dit mag nie geweier word tensy daar toe ingestem word vir ʼn geruime tyd, vir vas en gebed. Dit mag egter nie te lank duur nie want dit kan die een tot sonde laat oorgaan.  

Here, weerhou ons van onsedelikheid en mag elke man sy eie vrou hê en elke vrou haar eie man. IN Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

  • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
  • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou


Die Huwelik

Skriflesing 1 Korinthiërs 7:1-7 Maar omdat daar soveel onsedelikheid is, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. 1 Kor...