Neem asseblief kennis dat ek filiasie links in my joernaal gebruik waaruit ek ʼn inkomste verdien.

Die Huwelik

Skriflesing 1 Korinthiërs 7:1-7

Maar omdat daar soveel onsedelikheid is, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. 1 Korinthiërs 7:2. (NLV)

Photo by Caio from Pexels

Die tyd waarin ons leef is geken aan seksuele losbandighede. Sommige verkies seks buite die huwelik, ander verkies hetero- en/of homoseksuele verhoudings. Steeds vind ons ook mense wat selibaatiewe lewe verkies.

Paulus se aanbeveling is selfbeheersing in ʼn heteroseksuele huwelik tussen een man en een vrou. Die man en vrou wat in Christus tot die huwelik verbind is bly een tot die dood. 

Paulus adviseer ons in die skrif gedeelte oor die huwelik. Dit is wel beter om selibaatlewe te kies maar is vir baie nie beskore nie. Dit is beter om tot die huwelik te tree as om in losbandigheid te leef. 

Wanneer dit kom by seksuele omgang in die huwelik vind ons sekere voorskrif. Dit mag nie geweier word tensy daar toe ingestem word vir ʼn geruime tyd, vir vas en gebed. Dit mag egter nie te lank duur nie want dit kan die een tot sonde laat oorgaan.  

Here, weerhou ons van onsedelikheid en mag elke man sy eie vrou hê en elke vrou haar eie man. IN Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

 • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
 • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou


Opregtheid

Handelinge 8:18-24

Petrus het hom egter geantwoord: “Mag jou geld saam met jou vernietig word omdat jy dink dat dié gawe van God gekóóp kan word! Handelinge 8:20. (NLV)

Photo by Anton Atanasov from Pexels

Simon was ʼn towenaar wat die begeerte ontwikkel het om soos die apostels deur handoplegging die krag van die Heilige Gees oor gelowiges laat kom het. Hy het Petrus geld aangebied om die gawe te bekom. Simon het die verkeerde indruk gehad dat die apostels dit vir geld gedoen het. 

Petrus het Simon tereg gewys en sy sondige natuur uit gewys met die waarskuwing van ewige verdriet. Die Here se genade kan nie gekoop word deur enige middele nie. Dis ʼn gratis geskenk aan die wat glo. God kan net gedien word met n opregte hart. 

Daar is wel redding vir die ongelowiges deur opregte berou. Deur om regte godsdienstige dissiplines toe te pas in jou daaglikse lewe sal jou geloof op gebou word. Die Here se genade sal met jou wees en jou ʼn nuwe skepsel maak.

Die Here kan nie gedien word vir allerlei byvoordele soos mag, status en eie eer nie. Die Here versoek ʼn opregte hart van geloof.

Deur die werking van die Heilige Gees ontvang ons die krag om nee te se vir sonde en ʼn ommekeer in ons lewens te neem om Jesus te volg.

Here, mag ons opreg wees in ons geloof. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

 • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
 • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou


Die Woord

Skriflesing: Johannes 1:1-18

Heel aan die begin het die Woord reeds bestaan. Die Woord was by God, en die Woord was self God. Johannes 1:1. (NLV)

Photo by Tima Miroshnichenko from Pexels

Hierdie woorde het vir my ʼn besondere betekenis. Dit laat my besef dat die Woord, die Bybel, nie net ʼn boek vol woorde is nie maar dat dit die Woord van God is waardeur alle dinge tot stand gekom het. God se Woord is verhewe bo alle dinge. Dit was reeds van die begin af daar.

In hierdie Boek vind jy ware lewe. Dit leer ons wat die waarheid is. As jy reg wil lewe moet ons nie na mense luister nie maar gaan kyk wat die Woord ons leer. Dit dien as ʼn lig vir die mens. Sonde het natuurlik hierdie waarheid kom verduister. Die Woord word gesien as maar net nog ʼn boek.

Die een wat nie die Lewe het nie is geestelik dood - al lewe hy nog. Hierdie mense leef in donkerte en jaag alleenlik hul eie sondige begeertes na. Hul weet nie van beter nie. Hierdie duisternis maak dat mense niks van die lig af wil weet nie. Duisternis is nie kragtig teen die lig nie. Die lig dring altyd deur die duisternis. Die enigste redding is om na die lig te kom. Om die Woord op te neem en daaruit te lewe.

Johannes die doper was gestuur om getuienis te lewer oor die Lig. Sy sekerheid moet ons vandag nog oordra aan elkeen wat wil luister. Dit is immers die groot opdrag van die Here dat ons die evangelie moet verkondig oor die hele wêreld heen.

Die koms van hierdie Lig is alom bekend. Die geboorte van Jesus en Sy aardse bediening word geleer van kindsbeen af. Baie het die lig steeds verwerp al het hul kennis gedra van Sy grootheid terwyl ander Hom deur geloof aanvaar het. Die wat ʼn ware ontmoeting met die lig ondervind het se lewens is vir altyd verander. 

Die Here het gelowiges aan geneem as Sy kinders en seën hul met Sy onverdiende goedheid wat ongeken is aan hierdie wêreld. Sy heerlikheid kan duidelik gesien word deur Sy kinders. 

Here, dankie dat U lig altyd sal skyn in die duisternis en dat die duisternis nooit U lig sal kan uitdoof nie. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

 • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
 • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.



Om N geestelike lamp te wees.


Skriflesing Lukas 11:33-36

Jou oog is die lamp vir jou liggaam. ’n Skoon oog laat lig in jou liggaam inskyn. Maar ’n vuil oog sluit die lig uit en dompel jou in duisternis. Lukas 11:34. (NLV)

Photo by Rafael Pires from Pexe

Die erkenning van die almag van Jesus Christus. Die gene wat God se waarheid versluier is soos een wat die lamp onder ʼn tafel sit sodat die lig nie behoorlik kan skyn nie. Die waarheid van Jesus Christus word weerhou of afgewater sodat net die goeie dinge gesê word of wat deur die meerderheid gehoor wil word. Sonde word verlig en as aanvaarbaar voor gestel onder die genade. 

Op die wyse dring die ware lig nie deur tot die siel nie. Die gevolg is dat baie in geestelike duisternis leef.

Dit is die primêre doel van gelowiges om die reine waarheid aan mense voor te hou. Dit als moet deur ware liefde gedoen word. Sonde moet uit gelig word as sonde sonder enige afwyking van die waarheid.

Jesus het die waarheid nie versteek nie maar aan almal verkondig wat dit wil hoor. Die Here het as ware die lamp op die tafel gesit sodat almal die lig kon sien.

 “Jou oog is ’n lamp vir jou liggaam. ’n Suiwer oog laat die lig instroom sodat jou binneste geheel en al lig word.” Matteus 6:22. (NLV). Waak daarteen om nie hierdie lamp te verdoof nie. Waak teen wat jy inlaat na jou binneste sodat jou lig altyd skerp sal skyn.

Here, verhelder die lamp in ons gees. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

 • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
 • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou


Sekerheid in die geloof

Skriflesing 1 Johannes 5:13-21

Dit is die vrymoedigheid wat ons voor God het, dat wat ons ook al volgens sy wil vra, Hy na ons luister. 1 Johannes 5:14

Photo by Luis Quintero from Pexels

Indien jy bely met jou mond en in jou hart glo dat Jesus Christus die Here is – het jy die versekering dat jy reeds deel het aan die ewige lewe. Om die rede het ons alle vrymoedigheid om na die Here te kom in gebed met die versekering dat Hy na ons sal luister.

In die sekerheid vind ons ook n opdrag. Daar moet moet vir Mede gelowiges gebid word as hul in sonde verval sodat hul gered kan word. Dit bewys jou liefde aan Mede gelowiges. Die woord verklaar dat ons almal sonde het en dat die een wat dit nie erken nie – leef nie in die waarheid nie. Om die rede is dit nodig dat ons vir mekaar se sondes moet bid en ook vir die sondes van ons land.

In vandag se skriflesing vind ons die onderskeid tussen sondes wat tot die dood lei en sondes wat nie tot die dood lei nie. Sondes wat tot die dood lei is ʼn voorgesette lewenstyl van sonde met weinig of geen berou oor sondige begeertes en dade nie. Sulkes sterf op die einde van die dag in hul volgehoue ongeloof en is vir altyd verlore.

Gelowiges pleeg ook sonde met die verskil dat ons die Here het wat by die Vader namens ons intree vir ons oortredinge. Die Vader kyk na ons deur Sy Seun se bloed en sien dan nie ons te tekortkominge nie. Dit beteken egter nie dat ons na harte lus mag sondig nie. Nee, ons moet strewe na heiligmaking op elke faset van ons lewens.

Here, mag ons hierdie vrymoedigheid ervaar in ons lewens sodat ons die sekerheid kan hê dat U wel na ons luister. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

 • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
 • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.


Geestelike Oorlogvoerings.

 Skriflesing Efesiërs 6:10-17

Om staande te bly teen die listigheid van die duiwel moet julle God se gevegstoerusting aantrek. Efesiërs 6:11. (NLV)


Elke keer wanneer jy stil raak voor die Here, of dit nou in gebed is, of bybelstudie, of bybellees of na ʼn preek te luister – betree jy die gevegsfront teen die bose.  Om in die oorlog stryd staande te bly het ons die Here se krag nodig. Jy kan sterker word in die geloof deur ʼn persoonlike verhouding met ons Skepper.

In vandag se leesstuk vind ons die gevegstoerusting wat nodig is om staande te bly teen die vyand wat rond beweeg soos ʼn brullende leeu op soek na slagoffers. Sonder die gevegsuitrusting sal jy nie kan oorleef in die oorlog waarin jy jouself bevind nie.

Daar is ʼn konstante geveg teen die bose en sy magte aan die gang. Hierdie bose magte is aan die werk op aarde en in die hemelruimtes. Hul het een doel voor oë en dit is om die Here se mense te verslaan. Alhoewel die uitslag reeds bekend is deur Jesus Christus wat reeds die oorwinning behaal het.

Steeds ondervind ons daaglikse aanslae deur die bose om ons te vernietig. Ek en jy het reeds die oorwinning en moet net op die geloof bly staan en veg deur geestelike dissiplines toe te pas in jou stilte tyd waar oorwinning gevind word op die aanslae van die teenwoordige tyd. Hierdie oorlog kom tot sy einde wanneer die Here weer kom.

Die Here beklee jou met die waarheid, Hy gee ons die vryspraak, jou bereidwilligheid om die goeie nuus te verkondig brand soos ʼn vuur in jou, deur die woord word jou geloof versterk, jy het reeds die verlossing vir beskerming en ook het ons die Gees wat ons ten alle tye bystaan.

Die vernaamste gevegskuns is gebed. Gebed is nodig om jou geloofslewe aan die brand te hou. Die opdrag van ons Bevelvoerder is nie net vir jouself te bid nie maar ook vir alle gelowiges. Daaglikse godsdiensbeoefening berei ons harte voor om biddend te leef.

Here, beklee ons daagliks met hierdie gevegsuitrusting so dat ons staande kan bly in die geloof. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

 • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
 • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.

Jesus se opdrag aan gelowiges

Die skriflesing in vandag se gedagte vind ons in Matteus 28:16-20.

Gaan dan, maak al die nasies my dissipels, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Matteus 28:19. (NLV)

Dit gebeur dat gelowiges die pad duister raak en dan weer op ʼn pint kom waar hul weer ʼn herontmoeting beleef met Jesus Christus. Tydens die herontmoeting word jy nie net terug verwelkom nie maar word jou roeping herbevestig. Die Godsverskyning word ervaar tydens gebed. Die herontmoeting lewer ook twyfelagtigheid op weens selfveroordeling van onvermoë.

Twyfelagtigheid hou gevaar in om jou lewensdoel as gelowiges ten volle uit te leef. Die twyfel moet bestry word met geloof van glo en doen. Saam met die opdrag kom ook ʼn wonderlike belofte. Jesus sal met jou wees met elke tree wat jy gee. Saam met dit deel God Sy skeppingsalmag met ons om Sy werk op aarde voort te sit. 

Jesus is in staat om ons in alle omstandighede te beskerm om ons lewensdoel van gehoorsaamheid uit te leef. Ons is geroep om Sy waarheid te verkondig op welke wyse ook al. Al deel jy net ʼn christelike Facebook boodskap, of deel ʼn vers met ander, al deel jy jou gedagtes op ʼn webjoernaal – vervul jy hierdie opdrag. Deur jou dade kan jy ook Christus se waarheid verkondig. 

Hoe meer jy alleen tyd spandeer met die Here, hoe makliker sal dit word om die Here se waarheid uit te leef - te deel met ander. Deur ons diensbaarheid word die gemeenskap van gelowiges op gebou en die Here se heerskappy word gevestig op aarde. 

Here, mag ons in staat wees om U waarheid te verkondig soos U die vermoëns in ons plaas. In Jesus Naam. Amen.


Die Huwelik

Skriflesing 1 Korinthiërs 7:1-7 Maar omdat daar soveel onsedelikheid is, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. 1 Kor...