Neem asseblief kennis dat ek filiasie links in my joernaal gebruik waaruit ek ʼn inkomste verdien.

Jesus in die Ou-Testament

 

Advent verwys na die koms van die Here. Dit is ʼn tydperk waar ons ons harte moet voorberei vir die viering van Jesus se geboorte asook om onself voor te berei vir die tweede koms van Jesus. Die Liturgiese Kalender begin  by Advent. Die jaar val dit op 28 November 2021.  Al my gedagtes in Desember sal handel oor die voorbereiding van die koms van onse Here Jesus Christus.


In die begin was die Woord daar, en die woord was by God, en die Woord was self God. Johannes 1:1.

Die Here was reeds daar in die begin van alle dinge. Reg deur die ou-testament vind ons bewyse waar die Here se geboorte aan gekondig word, lank voordat dit wel gebeur het.  Self die roeping van Abram verkondig Jesus Christus.

Die Here beloof Abram dat hy sal seën wie hom seën, die een wat Abram vervloek sal vervloek word. Deur Abram sal die volke van die aarde geseënd wees. (Genesis 12). Uit Abram sal die redder kom. Daar staan geskrywe in Handelinge 3:25-26, dat Abram se nakomelinge sal ʼn seëning wees vir alle volke op die aarde. God het Sy enigste Seun gestuur om te sterf vir ons sondes sodat elkeen wat glo gered sal word.

Regdeur die geskiedenis vanaf Abram tot Dawid verkondig die koms van die Here tot redding van almal wat glo.

Ons lees in Jesaja 7:14, van ʼn jong vrou wat swanger sal word en ʼn seun in die wêreld bring wie se naam Immanuel genoem sal word. Hierdie profesie het tot stand gekom in Lukas 1:35, toe die geboorte van Jesus aangekondig word deur die Engel van die Here.

In Hosea 11:1, toon dat die Here uit Egipte sal kom. Dit het tot vervulling gekom Matteus 2. Die geboorte van Jesus in Bethlehem woord voorspel in Miga 5:1-2, met die vervulling in Matteus 2:5.

Die ou-testament het die mens voorberei vir die geboorte van Jesus asook die rede hoekom Hy sal kom. Vandag lees ons die woord en word nie net ingelig oor Ou-Testamenties voorspellings nie maar ook die tweede koms van die Here met Sy oordeel oor sonde.

 

Bronnelys van die gedagte.

·         https://www.jesusfilm.org/blog-and-stories/old-testament-prophecies.html

·         https://bybelgenootskap.co.za/

Die Huwelik

Skriflesing 1 Korinthiërs 7:1-7 Maar omdat daar soveel onsedelikheid is, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. 1 Kor...