Neem asseblief kennis dat ek filiasie links in my joernaal gebruik waaruit ek ʼn inkomste verdien.

Die Môrester

 

Ek groet jou in die naam van Jesus Christus. Mag die Here jul Herder wees.

Vandag se skriflesing is Numeri 24:14-19

Ek sien hom, maar hy kom nie nou al nie, ek kyk na hom, maar hy is nie naby nie, daar kom ʼn ster uit Jakob, daar staan ʼn heerser in Israel op. Hy verpletter die voorkop van Moab, hy vernietig al die opstandiges. Numeri 24:17. (Bybel in afrikaans 1983/1992 © BSA 1983, 1992. www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za .)

Bileam lewer verskeie uitsprake van die Here aan die volk. In ons skriflesing vind ons die vierde uitspraak. Bileam vertel wat Israel aan Moab gaan doen. Die Moab en Seïr het in vyandskap teen Israeliete gestaan. Die uitspraak wat gelewer word dui op die vernietiging van Moab, Seïr en Edom.

Bileam gee ʼn openbaring van God se woord wat vas bly staan vir tye wat kom. In 2 Samuel 8 is Moab en Edom deur Dawid verower. Diegene wat leed aanrig teen God se mense sal wel op die einde hul straf kry.  In die beloofde land sal gelowiges onder God se beskerming wees en geen leed sal aan hul gedoen word nie.

Die boodskap van Bileam sluit in die Ster wat sal kom uit Jakob wat die Israeliete sal red. Ons lees in Matteus 2:2, van die besoekers uit die ooste. Hul het gevra waar die Koning van die Jode gebore is? Hul het Sy ster sien opkom en wil hulde aan Hom bring. Jesus verklaar ook dat Hy die nakomeling van Dawid is, die Môrester. (Openbaring 22).

Die môrester verskyn laatnag, vroeg oggend om die einde van die nag aan te kondig en die begin van ʼn nuwe dag. Die môrester is soos ʼn lamp wat donkerte weg neem en lig gee. Jesus sê self dat hy die Môrester is, Hy wat lig verskaf aan almal wat in duisternis lewe. Hy verlig ons pad sodat ons nie sal afdwaal nie maar Hom kan volg in helder dag lig.

Here, mag U lig altyd ons pad verhelder sodat ons nie sal afdwaal nie. In Jesus Naam. Amen. 

Die Huwelik

Skriflesing 1 Korinthiërs 7:1-7 Maar omdat daar soveel onsedelikheid is, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. 1 Kor...