Neem asseblief kennis dat ek filiasie links in my joernaal gebruik waaruit ek ʼn inkomste verdien.

Die Here se liefde

 


 Ek groet jou in die naam van Jesus onse Redder. Mag die Here jul skuilplek en rots wees.

Vandag se skriflesing is Hosea 11

Toe Israel nog ʼn kind was, het Ek hom al liefgehad, en Ek het hom, My seun, uit Egipte geroep. Hosea 11:1 (Bybel in afrikaans 1983/1992 © BSA 1983, 1992. www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za .)

Die woorde van die Here het tot Hosea gekom, rakende Israel se ongehoorsaamheid. Israel het in opstand gekom teen God deur die lewenstyl van Baäls van Kanaän aan te neem. Hul het hul toegewy aan materialisme en seksuele wanpraktyke.

Deur groot liefde het die Here Israel uit Egipte gered en vir hul gegee wat hul nodig gehad het. Israel beantwoord die Here se liefde met verwerping en ontrouheid. Dit het keer op keer gebeur. Israel het verwoesting in die gesig gestaar weens hul sonde, maar die Here kon dit nie oor Sy hart kry om hul te vernietig nie weens Sy liefde vir hul.

Die Here antwoord Israel se opstand met liefde. Hy roep hul weer om Hom te volg. Die Israeliete sal dan besef waarmee hul besig is en terugdraai na hul Verlosser van ouds.

Vandag se skriflesing is ʼn boodskap van hoop. Gelowiges raak soms die pad duister en vind hulself op die pad van vernietiging. Die Here laat hul nie alleen nie en antwoord hul sondige natuur met Sy liefde. Wanneer ons tot die besef kom en Sy roepstem weer hoor in ons harte sal ons weer omdraai en terug keer na onse Vader toe. Die Here sal ons weer met ope arms terug verwelkom.

Die woorde van die Here deur Hosea was ook ʼn betekenisvolle teken vir toekomstige gebeure. Hosea verwys na die eerste uittog van die Israeliete (God se seun) uit Egipte en hul ongehoorsaamheid aan God se wil. Jesus was die gehoorsame Seun wat ʼn nuwe verbond tot stand gebring het.

Ons lees in Matteus 2, dat ʼn engel aan Josef verskyn het. Josef was aangesê om met die Kind en Sy moeder na Egipte te vlug. Hul het daar gebly tot die dood van Herodes. Ons lees in vers 15: “So is vervul wat die Here deur ʼn profeet gesê het: “Uit Egipte het Ek my Seun geroep,”.”

Here, dankie vir genade onbeskryflik groot. In Jesus Naam. Amen.

Die Huwelik

Skriflesing 1 Korinthiërs 7:1-7 Maar omdat daar soveel onsedelikheid is, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. 1 Kor...