Neem asseblief kennis dat ek filiasie links in my joernaal gebruik waaruit ek ʼn inkomste verdien.

Immanuelteken

 


Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus. Mag Jesus jul gebede hoor.

Ons skriflesing vandag is Jesaja 7:10-25

Die Here sal daarom self vir julle ʼn teken gee: ʼn jong vrou sal swanger word en ʼn seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. Jesaja 7:14 (Bybel in afrikaans 1983/1992 © BSA 1983, 1992. www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za .)

In ons teksvers vind ons die Immanuelteken. Hierdie teken herinner my aan  Agas se ongeloof. Agas kry die geleentheid om die Here ʼn teken te vra vir oorwinning oor hul vyande. Hy weier die uitnodiging met verskonings om sy ongeloof te verberg.

Die jong vrou wat swanger sal word en die geboorte van seun met die naam Immanuel was ʼn vrou uit sy  eie geledere. Die naam Immanuel beteken, God met ons.  Dit was die teken van oorwinning.

Ons lees in Matteus 1, vers 23 dat ʼn maagd sal swanger word en ’n Seun in die wêreld bring, en Hy sal Immanuel genoem word. Die naam beteken God by ons. In vers 22 word bevestig dat dit die woord van Sy profeet vervul word. Baie glo dat die profeet Jesaja was.

Hoe ook gesê word, kom dit voor of die geskiedenis homself herhaal. In Jesaja se tyd was ʼn Immanuel gebore as teken dat God met sy volk sal wees. So het dit gebeur dat Jesus se geboorte aangekondig word op die selfde wyse as in Jesaja.

Jesus het gekom om elkeen wat glo te red. Ons word nie gered omdat ons sondeloos is nie maar omdat ons glo. Ons almal het sonde en die een wat dit ontken is ʼn leuenaar. Dit beteken egter nie dat jy na hartelus mag sondig nie. Dit beteken dat God se redding kom nie uit verdienste nie maar uit genade.

Here, dankie vir die Immanuelteken van redding uit genade. In Jesus Naam. Amen.

Adam en Jesus

 


Ek groet jul in die wonderlike naam van Jesus Christus. Mag Jesus jul in Sy beskerming neem.

Vandag se skriflesing is Genesis 3.

Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Genesis 3:15. (Bybel in afrikaans 1983/1992 © BSA 1983, 1992. www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za .)

Die Here het die mens beveel om nie die vrug van die boom van alle kennis te eet nie. So het dit gebeur dat satan eers die vrou verlei het, en die vrou die man - om wel die vrug te eet van die boom van alle kennis. Op die manier het sonde in die wêreld gekom en so ook die dood. Dit het die vervloeking tot gevolg gehad soos ons lees in vers 15 hierbo.

Die geskiedenis van die mens in die tuin van Eden is ʼn voorloper van gebeurtenisse tot die eerste koms van Jesus. Paulus skryf aan die Romeine dat deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur een mens het daar redding gekom. Romeine 6, maak ʼn vergelyking tussen Jesus en Adam.

Vandag se teks vers rig my gedagtes tot Matteus 10, vanaf vers 34. Jesus verklaar dat Hy nie gekom het om vrede op aarde te bring nie maar wel tweedrag tussen huismense. Die Here moet bo almal gestel word indien jy werd geag wil word om aan God te behoort.

Wanneer Jesus op die toneel verskyn, kom verdeeldheid tussen mense. Dit kom daarop neer dat jy die Here moet gehoorsaam tenkoste van mense en hul opvattings. In ons teksvers het God gehoorsaamheid vereis vanaf Adam.

Ongehoorsaamheid aan die skepper het sy nagevolge. Indien jy geroepe voel om iets vir Jesus te doen moet jy dit gehoorsaam wees ten koste van wat ook al.

Here, mag U ons bewus maak van die noodsaaklikheid om aan U wil gehoorsaam te bly. In Jesus Naam. Amen.

Die Here se uitnodiging.

 Ek groet jul in die wonderlike naam van Jesus Christus. Mag jul vashou aan die Here se liefde.

 

 

Vandag se skriflesing vind ons in Psalm 25

Beskerm my en red my, laat my nie beskaamd staan nie, want by U skuil ek.

PSALMS 25:20 (Bybel in afrikaans 1983/1992 © BSA 1983, 1992. www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za .)

 Om vasgevang te wees in jou omstandighede sonder hoop dryf baie mense in rigtings waar hul nie wil wees nie. Omstandighede laat jou dinge doen vir oorlewing wat nie altyd in lyn is met die Here se wil nie. Baie van die pogings loop uit op niks.

Die Israeliete het vir 40 jaar in die woestyn rondgetrek omdat hul nie wou glo nie. Weens die negatiewe boodskap wat hul ontvang het rakende die beloofde land het hul menslike opinies geglo en nie in wat die Here vir hul beloof het nie. Hul het geglo hul kan nie en hul het nie. Nadat die ongelowige geslag afgesterf het , het ʼn jonger gelowige geslag die beloofde land in geneem.

Baie kere probeer ons uit ons eie krag dinge aan te pak. Ons poog om uit onsself probleme op te los net om op die einde van die dag te besef – dit is als ʼn gejaag na wind.

Die Here wil ons beskerm en red uit elke onaangename situasie waarin jy jouself bevind.  Die Here sal ons nie beskaamd agter laat nie en roep ons om by Hom te kom skuil.

Die Here nooi ons uit om na Hom toe te kom, almal wat oorlaai is met vragte wat te swaar raak. Hy sal ons rus gee. Glo en leer van Jesus. Hy is sagmoedig en nederig van hart. Deur Hom sal ons rus vir ons gemoed vind.

Here, beskerm my en red my van (dit wat jou pla op die stadium) , laat my nie beskaamd staan nie. By U kom ek skuil vanoggend. In Jesus Naam. Amen.

Die Here is met ons.

 Ek groet jul in die wonderlike naam van Jesus Christus. Mag die Here oor jul wag hou.

 

 

Vandag se skriflesing vind ons in Psalm 3

Maar U, Here, beskerm my aan alle kante, U herstel my eer en aansien.

PSALMS 3:4 (Bybel in afrikaans 1983/1992 © BSA 1983, 1992. www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za .)

 

Elkeen van ons  was al bang. Ons word daagliks omring met vrese vir misdadigheid in ons land, vrese om aangesteek te word van covid-19. Oorkant die vrese staan ons vertroue in God. Soms sien ons nie daardie vertroue nie en voel net eenvoudig dat daar geen hoop meer is nie.

 

As ek nadink oor als wat in ons land aan die gebeur is vind ek myself in ʼn worsteling met God.  Die hoekom en die waaroms word voor God geplaas. Soos ʼn kind wat huilend in haar moeder se arms skuiling soek omdat haar hartjie seer is. In die teenwoordigheid van die moeder vind die kindjie vertroosting en bemoediging.

 

Soos ek ook maar soms worstel in die teenwoordigheid van ons Skepper , besef ek met eens dat God met my is. Hy sal my beskerm. Die here sal my herstel, my pyn wegvat. hy gee my weer moed om my kop omhoog te hou en die lewe vierkantig in die oë te kyk.

 

Met die wete kan ek rustig slaap, want ek weet Hy is daar. Ek weet dat die oorwinning kom van die Here.

 

Soos Petrus uit die boot geklim het en op water en na Jesus gestap het, pak ons die lewe aan met ons oë gerig op Jesus. Maar as die storms van die lewe oor ons kom raak ons bang en staar die gevaar in die oë en dink aan niks anders om daar uit te kom nie. Met benoudheid roep Petrus uit na die Here om hulp.

 

Net soos met Petrus bedreig angswekkende gebeurtenisse ons geloof. Hierdie dinge laat ons weg sak dieper in hopeloosheid. Met eens roep ons uit na die Here om hulp. Hy hoor ons hulp kreet en strek Sy hand uit na ons en red ons uit die gevaar uit.

 

Here, beskerm ons van alle kante en herstel ons eer en aansien. In Jesus Naam. Amen.

Hoekom bid

Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, 2vir dié wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid.1Timoteus 2:1-2 (Bybel in afrikaans 1983/1992 © BSA 1983, 1992. www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za .)

 


Indien jul gereeld my gedagtes lees sal jul agter kom dat  ek baie kere na die teks vers verwys. Die rede hiervoor is dat ek hierdie teks in ʼn baie ernstige lig sien. Kyk rondom ons en sien wat is aan die gebeur. Die rede vir al die chaos is juis dat daar nie gebid word nie.

 

Ons vind hier ʼn opdrag tot gebed. Daar moet gebid word vir alle mense en ook vir die regering. Gelowiges moet mense van gebed wees. Al is daar ongelowige leiers wat hul mense onderdruk, moet daar steeds vir hul gebid word. Ons bid nie vir hul persoonlike voort uitgang nie maar wel dat ons vrede sal ondervind in ons land.

 

Ons vind hier verder die opdrag van diensbaarheid tot volkome toewyding aan God en alle eerbaarheid. Volkome toewyding aan God behels die aanbidding van God. Dit sluit in geestelike dissiplines wat vir God aanneemlik is. Om in alle eerbaarheid te leef is om goed te doen aan alle mense. Daar moet gebid word sodat ons land n rustige en stil lewe kan lei.

 

Daar staan geskrywe dat gebed n bediening op sy eie is. So lees ons van Anne in Lukas 2, wat met vas en gebede God gedien. God wil hê ons moet oor niks besorgd wees nie en als aan Hom bekend maak deur gebed. ( Filippense 4:6).

 

Lukas sê in hoofstuk 18 dat ons gedurig moet bid en nie moedeloos raak nie. Daar staan geskrywe in 1 Timoteus 2:8, dat ons op elke plek moet bid.

 

Hoekom moet ons bid? Dis God se opdrag dat ons moet bid sodat ons Sy seëninge kan ontvang.

 

 

 

 

 

Ons hulp kom van die Here.

 

Ek groet jul in die wonderlike naam van Jesus Christus. Mag jul skuiling vind by die Here.

 Vandag se skriflesing vind ons Psalm 121

Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal Hy beskerm. Psalm 121:7 (Bybel in afrikaans 1983/1992 © BSA 1983, 1992. www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za .)

 

Psalm 121 is die mees bekenste psalm. Ons almal was al in situasies waar ons vas gestaar het teen ons probleme en wonder waar sal my hulp vandaan kom. So verblind ons omstandighede ons geestes oë om te sien dat die Here ons hulp is.

Ons raak moedeloos en gefrustreerd omdat net niks wil werk nie. Als wat jy doen om die probleem op  te los werk net eenvoudig nie. Ons gaan soek antwoorde op plekke waar daar geen antwoord gevind sal word nie.

Dan roep die Here ons tot stilstand deur Sy woord en sê jou hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Niks is onmoontlik by God nie. Die Here gee ons selfs die versekering dat ons nie sal struikel nie want God sluimer of slaap nooit nie. Met die versekering kan ons die lewe te gemoed gaan sonder vrees.

Vir die gelowige bied psalm 121 ʼn ryke troos. Die Here beloof ons deurentyd dat ons nie alleen deur die lewe gaan nie. Hy is met ons ten alle tye. Hy is alomteenwoordig en weet wat jy deur gaan elke sekonde van die dag.

Josef was in ʼn put gegooi, toe verkoop as slaaf. Steeds was die Here met Josef sodat hy voorspoedig was.  Selfs toe Josef in die tronk gegooi was, was God steeds met hom. Josef was later weer aangestel as hoof oor Farao se huis. Nooit het die Here Josef aan sy eie lot oor gelaat nie. Hy het steeds God se beskerming geniet al was hy in ʼn put en tronk.

Here, mag U met ons wees soos U met Josef was. In Jesus Naam. Amen.

Die Here sal jou beskerm.

 

Ek groet jul in die wonderlike naam van Jesus Christus. Besing God se grootheid in alle omstandighede.

 


 

Vandag se skriflesing vind ons in Psalm 125

Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd. PSALMS 125:2 (Bybel in afrikaans 1983/1992 © BSA 1983, 1992. www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za .)

 Die beskerming wat die Here verskaf gee voorspoed en geluk. Dit is genoeg Oortuiging om die Here te vertrou. Dit wat ons beleef huidiglik mag dalk ʼn ander prentjie. Die goddelose praktyke van ons tyd bedreig ons voorspoed en geluk en wil dit van ons af weg neem.

Hierdie psalm bemoedig ons dat God ons sal beskerm soos berge rondom Jerusalem. Deur om op die Here te vertrou sal ons die krag en moed ontvang om te midde van als, vas te staan op ons geloof. Die sekuriteit wat die Here ons gee bemoedig ons om goed te doen in als waarby ons betrokke raak.

Daar staan geskrywe dat al sien ons al die gevaar wat om ons rond uit bars — sal ons niks oorkom nie. 

Tydens ʼn rooftog  het ek net gesit en bid en met God geworsteling oor dit wat aan die gebeur is. Steeds was daar nie ʼn vinger op my gelê nie en niemand was beseer nie behalwe vir die geestelike letsels wat oor gebly het . Steeds lei die Here my na water waar daar rus is.

Die satan het deur dit als my probeer beroof van voorspoed en geluk. Vandag sit ek hier met die gedagte en besef dat God ons nooit sal begewe of verlaat nie al gaan ons soms deur dood skaduwee.

Om op die Here te vertrou is soos om ʼn rots te wees wat vas staan en nie kan beweeg nie.  God hou Sy oog oor elkeen wat wat op Hom vertrou. God beskerm ons wat Hom lief het. Geen vyand sal ons voorspoed en geluk kan steel nie.

Diegene wat voort gaan met ʼn sondige lewe sal hul straf kry, en die wat God lief het sal die Hemel as erfdeel ontvang.

Here, mag U beskerming altyd met ons wees. Mag ons net voorspoed en geluk ondervind onder U vlerke. In Jesus Naam. Amen.

Vertrou op die Here

Ek groet jul in die wonderlike naam van Jesus Christus. Mag God jul beskerm.

Vandag se skriflesing vind ons in Psalm 115

 

Israel, vertrou op die Here! Hy help en beskerm jou.

PSALMS 115:9 (Bybel in afrikaans 1983/1992 © BSA 1983, 1992. www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za .)

Ons is aan die einde van November en begin van Desember. Mens is moeg en afgemat oor die jaar se gebeure. Covid -19 het nie dinge maklik gemaak nie. Misdaad het toe geneem teen n geweldige spoed. Dit als bring mee dat ons vas gevang is in angstigheid en stres. Baie het nie hoop vir die maand van Desember nie. Die toekoms lyk bleek en donker. Ek wil vandag vir jou se dat als is nie verlore nie. Daar is hoop.

As ek sit en nadink oor die gedagte dan kom die gelykenis van die verlore seun in my gees op. Die jong seun het op sy eie insig gestaan en gedoen wat hy wil. So het hy sy erf geld verkwis deur losbandig te lewe. Hy het die lekker van die lewe nagejaag. Hy het as ware sy vertroue in sy erf deel gesit. Dit het hom natuurlik verblind om die gevare daarin raak te sien. 

Toe die hongersnood kom en dit gaan nie  meer so goed met hom nie, het terug gekeer na sy pa. Sy pa het met ope hande terug verwelkom. Die boodskap handel oor die terug keer na God. Dit gaan vir my ook daaroor dat indien ons die verkeerde besluite geneem – ons vertroue op onself geplaas het, sal Jesus ons terug verwelkom onder Sy beskerming.  

As ons ons vertrou in God plaas het ons die versekering dat Hy ons sal help en beskerm ongeag wat jy tans in jou lewe ervaar.

Here, open ons geestes oë om die gevare te sien wanneer ons ons vertroue nie op U plaas nie. In Jesus Naam. Amen.

Volhard in die geloof.

 Ek groet jul in die naam van Jesus Christus. Mag die Here na jul stem luister in die more terwyl jul voor Hom verskyn.

Ons Skriflesing vir vandag is Hebreërs 10:32-39


Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat Hy beloof het. Hebreërs 10:36(Bybel in afrikaans 1983/1992 © BSA 1983, 1992. www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za .)

In die teks gedeelte vind ons bemoediging om vas te hou aan die geloof. Jou verlede word soms teen jou gehou wanneer dit bekend word dat jy ʼn bekeerling is. Soms word jy onder die vergroot glas geplaas en al jou sondes word uit basuin.  Indien jy opstaan om ʼn Mede jong bekeerling se saak te beveg word jy saam met hom gekruisig.

N bekeerling in Jesus Christus word gesien as een met geen sondes nie. Baie word verblind om die feit raak te sien dat jy steeds net mens is. Foute gaan jy maak. Almal het sonde en die een wat se hy het geen sonde nie is ʼn leuenaar en die waarheid is nie in hom nie. Ons is geneig om die splinter in ʼn ander se oog raak te sien maar nie die balk in sy eie oog nie.

Wees bemoedig dat jy skatte het in die hemel. Jy is miskien nie perfekte Christen nie maar Jesus tree vir ons in by die Vader wanneer ons oortree het. Ons moet waak dat hierdie negatiwiteit ons nie afbreek van die geloof nie. Deur om op God te vertrou sal jy beloon word op die regte tyd. Daar staan geskrywe dat:

 “nog net “ʼn kort, kort tydjie, en Hy wat kom, sal kom en nie talm nie. En wie deur My vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe; maar as hy terugdiens, het Ek aan hom niks meer nie.” Hebreërs 10:37-38 (Bybel in afrikaans 1983/1992 © BSA 1983, 1992. www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za .)

Here, gee ons die krag om te Volhard om die wil van God te doen en te ontvang wat Hy beloof het. In Jesus Naam. Amen

Toewyding aan God.

 Ek groet jul in die naam van Jesus Christus. Mag die Here jul beskerm aan alle kante.

Ons Skriflesing vir vandag is 1 Tessalonisense 4:1-12


Dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe. Weerhou julle van 0nsedelikheid. 1 Tessalonisense 4:3
(Bybel in afrikaans 1983/1992 © BSA 1983, 1992. www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za .)

Die dag toe jy Jesus aanvaar het as jou persoonlike verlosser en redder het jy vir die vlees dood gegaan. Jy behoort nie meer aan jouself nie maar aan God. Jou wil moet op sy geskuif word om God se wil ten alle tye voort te bring. Ons moet leef tot eer van God. Ons moet Sy wil doen op elke vlak van ons lewens. Die brief aan die Tessalonisense beroep Paulus christene om tot eer van God te lewe.

Paulus verskaf verskeie praktiese handelinge waaroor gewaak moet word om te verseker dat jou lewe getuig van God se eer.

Pornografie is een van satan se grootste wapen om christene tot ʼn val te bring.  Op sosiale media vind ons dinge wat wellus aan vuur wat  baie in die afgrond afstuur. Die woord herinner ons dat selfs ons seksuele lewe onder die  bevel van God staan. Dus moet ons waak teenoor hierdie gevare en ons rein hou om nie na materiaal te kyk en te luister wat jou geestes lewe skade kan aan doen nie.

Een van die maniere om wellus te weerhou is om heilig en eerbaar saam met jou lewensmaat te leef.  Daar is so baie wêreldse faktore wat veroorsaak dat daar probleme binne die huwelik ondervind word. Daar moet tyd gemaak word vir die huwelik sodat die een nie verval in sonde nie.

In die tweede plek moet daar gewaak word teen buitehuwelikse seksuele verhoudings. Deur jou hieraan skuldig te maak is ʼn teken dat jy God se voorskrifte verwerp, nie net Sy voorskrifte nie maar God self.

Here, mag U gee dat ons altyd bewus sal wees teen die gevare van onsedelikheid. In Jesus Naam. Amen.

Is voorgeskrewe gebede verkeerd?

Daar is niks verkeerd om voorgeskrewe gebede te bid nie. Die enigste vereiste is dat dit in lyn is met die woord van God. Voorgeskrewe gebede het verskeie voordele wat nuttig is tot die ontwikkeling van jou gebeds lewe. Deur hierdie gebede leer jy hoe om te bid. Dit help jou om intiemer verhouding met God te hê. Voorgeskrewe gebede is inspirerend en spoor ons eie denke aan in ons gebeds lewe. Dit help om te bid sonder ophou. Voorgeskrewe gebede stel ons gemoed oop vir gebed. 
In Lukas 11, leer Jesus sy dissipels dat hul op ń gereelde basis met opregtheid moet bid. Jesus is self ń voorbeeld van iemand met ń effektiewe gebeds lewe. Jesus was self besig om te bid. Toe Hy klaar was het Sy dissipels Hom gevra om hul te leer bid. 

Daar is verskeie voorgeskrewe gebede in die Bybel. Dit is 'n algemene gebruik om hierdie gebede te verpersoonlik en te bid. Hierdie gebede kan in die oorspronklike teks gebid word as deel van jou persoonlike gebed tot God.

Wanneer jy op die internet rond krap oor gebed vind jy talle resultate waar jy geleer word hoe om te bid. Voorgeskrewe gebede uit die Bybel asook van ander gelowiges kan gebruik word om jou te leer bid. Ek het sulke gebede gebruik om myself te leer bid. 

Die Heilige Gees sal jou nie alleen laat nie en maniere vind op jou vlak om die gebed deur te kry tot jou hart. Ek glo een metode is wel die gebruik van voorgeskrewe gebede. Soos reeds genoem is die skrif vol gebede wat gebid kan word.

Ek het groot geword in die NG gemeente. Toe ek trou het ek en my vrou aan die AGS gemeente behoort. Tans volg ek die Lewensentrum leerstellings. Ek noem dit sodat jy die volgende stelling volledig sal kan verstaan. Ek gebruik steeds die Katolieke boek van algemene gebed en die Anglikaanse gebedeboek. Hierdie boeke het my noemenswaardig gehelp in my lewe rondom gebed. Nes die Ons Vader het ek talle van die gebede geleer sodat ek dit kan sê vanaf my geheue.  

Ek het agter gekom in my verlede dat my gewone gebede tydens ete en aand gebed dieselfde is. Dit was gedoen sonder om enige voorgeskrewe gebed te gebruik. Dit was die geval voordat ek die genoemde gebede boeke begin gebruik het.

Dit het my laat besef dat voorgeskrewe gebede nie verkeerd is nie. My enigste vereiste vir myself was opregtheid van die hart. Die gebede wat ek opsê moet met opregte bedoeling geskied en nie net n gedig wat jy opsê nie. Vandag meng ek hierdie gebede met my persoonlike gebede in my eie woorde soos die Heilige Gees dit op my hart plaas.

Gedra jou goed.

 Ek groet jul in die naam van Jesus Christus. Mag jul, jul vrede en vreugde in die Woord van die Here vind.

Ons Skriflesing vir vandag is 1 Petrus 2:11-17

Dit is die wil van God dat julle deur goed te doen, ʼn einde sal maak aan  die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. 1 Petrus 2:15 (Bybel in afrikaans 1983/1992 © BSA 1983, 1992. www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za .)

Ons vind in die teks gedeelte die basiese beginsels vir christelike lewe.

In die eerste plek moet ons nie aan natuurlike begeertes toegee nie. Dit gebeur soms dat die negatiwiteit van ander - bring jou soms op jou knee. Daar moet gewaak word om nie oorhaastig op te tree as jy kwaad is nie. Waak teen ʼn oog vir ʼn oog benadering. Dit verwoes net ʼn mens se lewe.

Ons moet altyd waaksaam wees dat ons optrede voor ander nie die Evangelie skade berokken nie. Jou dade moet ooreenstemmend wees met dit wat pas by die bekering. Daar staan geskrywe dat jy mense sal ken aan hul vrugte (dade). N goeie boom dra goeie vrugte, maar ʼn slegte boom dra slegte vrugte.

Daar word nie net verwys na jou verhouding met mense nie maar ook ons gesindheid teenoor die staat. Met die afloop van die plaaslike verkiesing moet ons steeds die lands wette gehoorsaam en onself onderwerp aan die regerende owerhede omrede dit die wil van God is. (vers 13) Deur goed te doen aan alle mense beveg ons die kwaad en so sal daar ʼn einde aan die kwaad bring.

Ons geniet steeds vryheid en dit moet nie gebruik word as ʼn dekmantel om kwaad te doen nie. Ons moet die vryheid van geloof gebruik  om God te dien. God verwag van ons om alle mense met respek te hanteer.

Here, herinner ons om goed te doen in alle omstandighede sodat ander U daarin kan sien. In Jesus Naam. Amen.

God se opdrag.

 Ek groet jul in die naam van Jesus Christus. Mag God se genade en vrede met jul wees.

Ons Skriflesing vir vandag is 1 Tessalonisense 5:12-28


Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. 1 Tessalonisense 5:18(Bybel in afrikaans 1983/1992 © BSA 1983, 1992. www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za .)

Paulus se opdrag is om dankbaarheid te betoon aan jou leraar  en ander ampsdraers in jou gemeente. Deel ook die liefde van Christus met medegelowiges in jou kerk. Dit is wys - om ʼn unieke persoonlike verhouding met hul op te bou. Ons het mekaar nodig in die tye waarin ons leef. Deur om jou gemeente op sosiale mediums te volg en interaksie te hê is ʼn wonderlik manier om jou dankbaarheid in hul werk te toon.

Ons optrede moet ons dankbaarheid toon wat Christus vir ons doen. Soms beïnvloed ons omstandighede en emosies ons dankbaarheid negatief. Steeds moet ons besef dat God ons uit ons situasies sal red en die hoop met dankbaarheid aanvaar.

 Daar is situasies wat buite ons beheer is waaraan ons  niks kan doen nie. In die geval moet ons dit eenvoudig net oorlaat aan God met die wete dat Hy jou die uitkoms sal gee. Soos ons wag vir die uitkoms kan ons God dank vir Sy genade.

Deur gedurig te bid sal jou help om nie daardie dankbaarheid / blydskap op die agtergrond te plaas nie. Ons kan bid terwyl ons besig is met ons daagse take. God is oral en wil van jou hoor soos jou dag vorder.

Here, daar is so baie dinge wat ons dankbaarheid van ons af wil steel. Dit is my gebed dat U te midde sal tree deur ons wysheid en insig te gee hoe om hierdie situasies te hanteer sonder dat ons , ons dankbaarheid verloor. In Jesus Naam. Amen.

Die nuwe lewe in Jesus Christus.

 Ek groet jul in die naam van Jesus Christus. Mag ons Verlosser met jul wees en aan jul vrede skenk.

Ons Skriflesing vir vandag is Romeine 12:1-8

Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is. (Romeine 12:2) (Bybel in afrikaans 1983/1992 © BSA 1983, 1992. www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za .)

God het ons vrygespreek om in nuwe verhouding met Hom te leef. Dit raak ons innerlike lewe As ook ons daaglikse dade. Ons moet die vrugte toon wat by die bekering pas. Dus moet ons nie net kennis opdoen van God se grootheid nie maar ook die regte dade daarby voeg om volwaardige kind van God te wees.

 Paulus leer ons die algemene beginsels van ʼn christelike lewe. Dit raak ons dryfveer, wese, metodes en ons mikpunte in die lewe. Wanneer jy soos Christus begin lewe kan jy teenstand en probleme verwag. Kyk na die kruis. Sien die lyding raak en ook die uitkoms.

Spandeer tyd in die woord en bou jou geloof. As jy dit met ʼn opregte hart doen sal jy jou geloof opbou en die dade sal vanself kom. Ons moenie dinge uit onself probeer doen doen nie. Ons kan ook nie ʼn voorgee lewe lei nie. Dit als sal van korte duur wees en uitloop op mislukking. Maar as als met opregtheid gedoen word en die dade kom van God af sal dit groot vrug dra en en ʼn veranderde lewensstyl meebring.

God werk deur Sy kinders om Sy koninkryk uit te brei. Daar staan egter geskrywe dat geloof sonder dade en dade sonder geloof dood is. Laat ons nie net hoorders van die woord wees nie maar ook daders deur die geloof.

Here, die wêreld  toon nie vrugte wat by die bekering pas nie, maar wel dit wat sleg is. Help ons om nie gelykvormig te word aan wêreldse reël  en lewenswyses nie. Help ons om dit wat goed is te doen sodat  ons U lof mag ontvang. In Jesus Naam. Amen

Geestelike Joernaal: Gebedslys

 

Gebedslys

 

Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. (Efesiërs 6:12).

 

Die boosheid van ons tyd is daarop uit om God se mense tot ʼn totale val te bring. So word mense beïnvloed om al hierdie gebeure waarvan ons lees, in die nuus,  te pleeg uit haat en onvergewensgesindheid. Alhoewel hierdie oorlog nog aan die gang is, het Jesus alreeds die oorwinning behaal. Die oorlog sal tot ʼn einde kon as Jesus weer kom. Intussen moet ons die volle wapen uitrusting aantrek wat God ons gee om staande te bly.

 

Soos jou gebedslewe ontwikkel sal jy agterkom dat die Here wil hê jy moet oor sekere sake bid. Soms kan so ʼn lys oorweldigend wees. Dis waar jy ʼn gebedslys nodig het.

 

Ek het besef dat die Here wil hê dat daar gebid moet word oor dit wat ons in die nuus lees en hoor. Daar’s verskeie sake wat deur die nuus gedek word en is vervolgens onmoontlik om oor alle sake te bid in een gebedstyd. Ek het nuus gebeure geklas in groepe en ingedeel oor ʼn week waaroor ek wil bid.


Gebedslys:Week
Gebedslys: Daagliks 

Wanneer die nuus gelees woord dan kom sekere gevoelens na vore, soos: moedeloosheid, ontnugtering, hartseer, hopeloosheid, frustrasie, kwaad, gevoelloosheid bedroefdheid. Hierdie gevoelens moet beveg word deur die woord van God. Ons moet staande bly en tot God in gesprek tree deur gebed, om hierdie sake met Hom te bespreuk en so vertroue te ontwikkel dat God ons hoor en - Hy sal iets daaromtrent doen.

 

 

Die krag van gebed kan sake egter verander. Ons lees in Jacobus 5:16 dat: “Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ʼn regverdige het groot krag.” Ons gebede is kragtig wanneer ons saak met die Here reg is. Jakobus gebruik Elia as ʼn voorbeeld van iemand wie se saak reg was met God. Elia se gebed was kragtig en effektief.

 

Dieselfde geld vir ons. Maak seker dat jy ʼn gesonde verhouding het met God en jou gebede sal berge verskuif.

Geestelike Joernaal: Bybelstudie

 

Bybelstudie

 

(2Ti 3:16-17)  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

 

Paulus heg ʼn baie groot waarde aan die Woord van God. Die woord is ʼn opleidings handleiding vir elke goeie werk wat God ons beveel om te doen. Tydens bybelstudie moet jy bewus wees dat die Woord ʼn geïnspireerde boek is. God het als opgeskryf wat ons moet weet en hoe ons moet leef as Sy volgelinge.

 

Ons lees in Johannes 1 vers 1dat “In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.” Vir my is dit opbouend vir my gees om te weet dat die Woord wat ek vashou - direk van God afkom.

 

Die woord het vlees geword. (Johannes 1:14). Ons hou so te sê Jesus vas in ons hande. Hy weet als en niks het ontstaan sonder Hom nie. Die Woord het direk uit die hemel geval.

 

Daar is verskeie bybelstudie metodes wat jy kan gebruik. Ek het verskeie metodes ondersoek en toe gepas tot ek my eie manier ontdek het. Graag deel ek dit nou met jul.


Bybelstudie: Hoofstuk
Bybelstudie: Afdeling

Bybelstudie: Boekoorsig

 

Ek wil begin deur aan te dui dat dit noodsaaklik is om geld te belê in jou eie geestesgesondheid. Wat ek hiermee bedoel is om ʼn naslaan bybel te bekom asook ʼn verklaring oor die hele bybel. Ek ontvang geen verdienste om na die volgende twee boeke te verwys nie. Dit is wat ek gebruik vir jare en put steeds ʼn voordeel daar in uit. Ek gebruik die Bybel in praktyk asook ʼn Eenvolumekommentaar oor die hele bybel.

 

Wat vir my uit gestaan het in die Bybel in praktyk, is die uiteensetting van die boek oorsig, hoofstuk uiteensetting en dan die duidelike verduideliking van elke gedeelte in die bybel.

 

My metode bestaan uit drie dele vir elke bybelboek wat ek ondersoek. Ek doen gewoonlik bybelstudie op ʼn Woensdag soos die tyd dit my toelaat. Ons almal het besige lewens. Op die eerste Woensdag kyk ek na die boek oorsig. Met die volgende Woensdag se bybelstudie kyk ek na die eerste hoofstuk van die betrokke boek. Dit word opgevolg met die afdeling studie van daardie boek voor ek oor beweeg na die tweede hoofstuk van die betrokke boek.

 

Met die boek oorsig ondersoek ek die groter prentjie van die boek. Met die hoofstuk studie kyk jy bietjie diepper na die boek. Dan volg ʼn diepere studie op die spesifieke afdelings in daardie hoofstuk.

Die Huwelik

Skriflesing 1 Korinthiërs 7:1-7 Maar omdat daar soveel onsedelikheid is, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. 1 Kor...