Neem asseblief kennis dat ek filiasie links in my joernaal gebruik waaruit ek ʼn inkomste verdien.

Geestelike Joernaal: Preek Notas

 

 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, (2Timoteus 3:16) 

 

Die skrif het groot waarde vir christene. Dit rus ons toe vir vervolging en lyding asook leer die Woord ons om God se wil te doen. Ons moet altyd in gedagte hou dat in die bybel is God aan die woord. Hy wil ons leer en die weg aanwys vorentoe. Deur preek notas by te hou is ʼn manier waardeer God ons toerus vir elke goeie werk.

 

My joernaalbladsy bestaan uit ʼn notas blok asook ʼn titel, sleutel woorde, sleutel vers, les geleer en ʼn gebedsblok. Tydens die neem van notas volg jy ʼn diens in die fynste besonderhede. Jy neem deel aan al die aktiwiteite van ʼn diens ongeag of jy ʼn lewendige diens by woon of aanlyn. 

 

In die titel blok skryf jy die tittel van die preek neer asook die prediker se naam en datum. Sleutelwoorde is enige woord wat herhaal word of wat uitstaan in die preek. Die sleutel vers kan ʼn vers wees wat vir jou uitstaan of ʼn vers wat die preek inlei. Die les wat jy leer uit die preek kan neer geskryf word wat volg deur ʼn persoonlike gebed.


Preek Nota


 

Kom ons kyk na ʼn paar wenke vir die neem van notas:


•        Maak seker dat jy ʼn preek nota  uiteensetting van die prediker ontvang het. Dit help om jou notas te beplan op die spasie wat jy wel wil gebruik vir die doel.

•        Ek deel my notas in met ʼn inleiding en ook die pinte wat gemaak word op die oorspronklike preek nota uiteensetting. Spasie word gelaat vir eie opvatting in jou woorde.

•        Luister vir sleutel woord, idees en pinte wat gemaak word binne ʼn spesifieke deel van die preek. Enige gedagtes wat op kom rakende die preek kan ook in kort neer gepen word.

 

Preek notas help ons om beter te konsentreer op die preek. Om als neer te skryf, met dieper denke, maak dit moontlik dat jy dit langer sal kan onthou. Die notas dien verder as ʼn naslaan stuk vir toekomstige gebruike.

 

En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie. (Jacobus 1:22)

 

Die hele gedagte agter preek notas is om daders van die woord te wees en nie net hoorders nie. Preek notas is ʼn hulpmiddel om die woord toe te pas in jou eie persoonlik lewe. 

Geestelike Joernaal : Voorbidding

 

Ek groet jul in die naam van die Here. Mag Sy liefde jul omvou. Ons is besig om te kyk na die geestelike joernaal of gebedsjoernaal. In die gedagte kyk ons na voorbidding op die gebedsbladsy van die joernaal.


Voorbidding kan nie oor beklemtoon word nie. Die Woord van God dring daarop aan dat ons vir mekaar moet bid met smekinge en danksegging. So moet ons bid vir alle mense asook vir die regering en almal in gesagsposisies met volkome toewyding aan God in alle eerbaarheid. (1Timoteus 2).


Ek het dit al telkemale gesê dat ons nie hierdie stilte en rustigheid met volkome toewyding aan God met alle eerbaarheid – sien nie. Hoekom nie? Die antwoord is voor die hand liggend dat daar nie genoegsame gebed op gestuur word na die een wat wel hierdie stilte en rustigheid met volkome toewyding in alle eerbaarheid – kan gee nie. Ons sien net ʼn geraas en onrustigheid met geen toewyding aan God in enige eerbaarheid nie.


Ons moet soos wagte op Jerusalem se mure wees wat dag en nag intree vir ons land. Nuus gebeure moet noukeurig gevolg word en bid oor die sake wat die Here op ons harte plaas. Gebed vir ons president is die noodsaaklikste om ʼn stil en rustige lewe te verseker..


Photo by Aslak Sønderland from Pexels

Ons moet volhard in gebed en waaksaam wees met dankbaarheid in ons harte. Daar moet gebid word vir diegene wat die woord bring oor die wêreld heen sodat hul bekragtig sal word met alle wysheid en insig tot onderrig aan almal wat na hul luister.


In Daniel lees ons van sy  gebed om vergifnis vir sy volk. Hy het gevas en rou klere aangetrek en as oor sy kop gegooi. Hy was eerbaar en opreg voor God. Die volk se sondes word bely met erkenning van ongehoorsaamheid. Sy volk het nie geluister na die prediking van die woord nie.


Daar word erken dat deur sonde - ellende oor onsself gebring, nie net oor onself nie maar oor ons land ook. Enige sonde bevat sy eie straf en ellende wat ons oor onself bring. Die straf en ellende kom nie van God af nie maar ons veroorsaak dit deur ons lewenswyses.


Die uitkoms is om terug te draai na God en om genade te smeek deur gebed en smeking vir ons eie en ons land se wandade. Deur God weer toe te laat in ons lewe bring genesing en verlossing deur Sy genade aan die kruis.

Geestelike Joernaal: Persoonlike Gebed

 Ek groet jul in die naam van die Here. Mag Sy genade jul omvou. Ons is besig om te kyk na die geestelike joernaal of gebedsjoernaal. In die gedagte staan ek vir ʼn oomblik stil by persoonlike gebed op die gebedsbladsy van die joernaal.

Om vir jouself te bid is net so noodsaaklik as voorbidding vir dinge buite jouself. Jy hoef nie skaam te wees oor ʼn persoonlike gebed nie. Solank jou gebede in lyn is met God se wil, sal jou gebede altyd beantwoord word.


Die Here leer ons bid in die Onse Vader gebed - om ons persoonlike versoeke voor Hom neer te lê. So bid ons “gee ons vandag ons daagse brood..”.


Daar’s niks verkeerd om te bid vir persoonlike finansies, gesondheid, daagse behoeftes - as ook enige ander saak wat op jou hart lê. Dit is juis hier waar jy jou hart oop maak voor God en jou persoonlike behoeftes en begeertes openbaar voor God.


Daar staan geskrywe dat as jy soek sal jy vind, as jy vra sal jy ontvang en as jy klop aan Sy deur sal Hy oop maak. Ons ontvang nie want ons vra God nie. Ons vind nie want ons soek nie op die regte plek nie. Ons hoor nie die klop aan ons harte se deure nie want ons word nie stil nie.


Een noodsaaklike saak is dat wanneer jy bid moet jy na ʼn afgeleë plek gaan waar jy alleen voor God kan gaan staan. Dit was Jesus se gewoonte om vroeg in die oggend te gaan bid - op ʼn plek waar Hy stilte kon ervaar met God alleen.

Ons moet oor niks besorgd wees nie , maar als aan God bekend maak deur persoonlike gebed en smeking saam met dank segging. God weet reeds wat jy benodig maar Hy wil dit hoor by jou. Hy wil hê dat jy na Hom toe moet kom om als openbaar wat jy benodig en wat jou pla.


Jabes se gebed was ʼn persoonlike gebed met groot krag. Dit leer ons om te bid vir persoonlike seëninge, finansiële vooruitgang en beskerming.


Ons weet nie altyd hoe om te bid nie. Soms het ons nie die regte woorde nie. In sulke gevalle het ons die Heilige Gees wat ons leidinggee in gebed. Al wat ons moet doen is om stil te raak en die Heilige Gees toe te laat om in ons harte te werk.


Daar kan baie meer gesê word oor persoonlike gebed, maar ek gaan vir eers hier stop met die volgende gedagte. Ons kan met vrymoedigheid na God gaan in gebed omrede ons die versekering het dat Hy ons gebede beantwoord.

Gebed: Landelike Vergifnis

 

Daar moet gebid word vir die sondes van ons land. Ons moet in staan vir die landelike sondes soos Jesus al ons sonde op Hom geneem het op die kruis. Ons moet vergewe word sodat ons land geseën kan word. Kyk om ons en sien al die verdriet wat huidiglik aangaan. Is dit nie ʼn teken dat ons meer as te vore vir ons land moet intree nie. Kom ons word soos Daniel en Esra en tree in vir ons land om genade.

Daniel het voor die Here stil geraak en vir sy land se sondes gebid. Hy het bely dat hul gesondig het, in opstand gekom het teen God se gebooie en van Sy bevele af gewyk het. Daar was nie geluister na die prekinge van God se woord nie. Hy bely die ontrou wat hulle teen die Here begaan het. Hul het nie God om genade gesmeek nie - nie bekeer het van hul ongeregtighede en ag te gee op God se waarheid nie. Hul het nie na die stem van God geluister nie. (Daniel 9). Die tekens van Daniel se tyd sien ons vandag in ons eie land.

 

Logo LouisFourie

In Esra se tyd het die Judeërs met vroue van ander godsdienste getrou en hul afgode gedien. Esra het op sy knee gegaan en gebid om vergifnis vir sy mense se sondes. (Esra 9).


Nog 'n vers wat my die noodsaaklikheid laat sien om vir my land te bid vind ek in 1 Timoteus 2:1-2:


  "Eerstens spoor ek jou aan om vir alle mense te bid met smeking, voorbidding en danksegging. Bid só vir konings en alle ander in gesagsposisies sodat ons in vrede en rustigheid, toewyding en eerbaarheid kan lewe."


Het jy al gewonder hoekom ons nie in vrede en rustigheid lewe nie? Ons leef nie 'n toegewyde en eerbare lewe voor God nie. Kortliks gestel: daar is te min mense wat eerbaar met toegewydheid bid. 

Die Huwelik

Skriflesing 1 Korinthiërs 7:1-7 Maar omdat daar soveel onsedelikheid is, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. 1 Kor...