Neem asseblief kennis dat ek filiasie links in my joernaal gebruik waaruit ek ʼn inkomste verdien.

Geestelike Joernaal: Gebed: Vergifnis.

 

Gebed: Vergifnis.

Vergifnis begin eerstens by onsself. Om in staat te wees om ander te vergewe moet ons eers onsself vergewe vir dinge wat ons gedoen het wat verkeerd was. Wanneer ons God om vergifnis vra vir ons dade, woorde, gedagtes en ongehoorsaamheid aan Godswil, moet ons besef dat God ons wel sal vergewe maar soms vergewe ons onsself nie. Dus moet ons stil raak voor God en om leiding vra hoe om jouself te vergewe vir sonde.

Ons moet leer om verkeerde dade, woorde, gedagtes en ongehoorsaamheid voor Jesus se voete te laat en nie weer daar oor te top nie. Die beste raad vind ons in die skrif deur nie uit woede op te tree, indien iemand jou te na gekom het nie, maar om daaroor na te dink in die nag en dit dan daar te laat. Dit behels natuurlik ook wanneer jy iemand anders moet vergewe. (Psalm 4:4). Soms maak ons mekaar seer sonder om te weet dat jou optrede onvanpas is. In welke geval moet ons nie op ons perdjie spring nie maar eerder die raad in die Psalm volg.


Foto deur: Pexels

Die Here leer ons bid in Matteus 6, dat ons Hom moet vra om vergifnis vir ons oortredinge nes ons ander moet vergewe. As ons ander nie kan vergewe nie sal jy ook nie vergewe word nie. Dus moet ons vergewe om vergewe te word.

Bostaande kom in my gedagtes op as ek nadink oor hierdie afdeling van ons gebed bladsy. Hier kry jy die geleentheid om die Heilige Gees te vra om enige sonde of onbelyde sonde aan jou uit te wys. Soos enige ander deel in jou stilte tyd moet dit nie af gejaag word nie. Staan stil by die pint - luister wat die Gees van God vir jou wil sê.

Die wet van God leer ons wat sonde is. (Exodus 20). Galasiërs 5 leer ons wat die werke van die flees is. Verder moet ons ons gedagtes beveilig deur dit wat waar is, wat eerbaar is, wat regverdig is, wat rein is, wat lieflik is, wat loflik is te  bedink. (Galasiërs 4:8). Dus gee die woord reeds vir ons verskeie riglyne waaroor ons moet waak.

Geestelike Joernaal: Gebed

 

Geestelike Joernaal: Gebed

Ek groet jul in die wonderlike naam van Jesus Christus onse Here. Mag die goedheid van die Here met jul wees. Met die vorige gedagte het ons gekyk na skriflesing. Vandag se gedagte handel oor die gebedsgedeelte van ons joernaal.

Gebed is ʼn onlosmaaklike deel van ons geestelike lewe. Als begin by gebed. Sonder gebed is daar geen kommunikasie tussen die gelowige en sy Skepper. Dis ʼn geestelike offer wat God van ons verwag. In gebed openbaar jy jou diepste geheime en vrese met God. Die gesprek tussen jou en God openbaar dinge wat jy as mense nie met ander sal deel nie. Dis hoogs persoonlik en soms vernederend om oor sekere sake te praat. Om die rede is gebed belangrik sodat jy met iemand kan praat oor dinge wat jy nie sal waag om teenoor enige mens te openbaar nie. God is daar en is altyd bereid om na jou te luister.

Foto deur: LouisFourie - Gebedsbladsy

Gelowiges word vermaan om vir alle mense te bid sodat ons ʼn rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. (1 Tim. 2:1-2 ). Die Here sê ons moet oor niks besorg wees nie en als bekend maak deur gebede, smeekgebede en dankgebede. ( Fil. 4:6). Daarbenewens sê God ons moet bid sonder ophou. ( 1 Tes. 5:17 ). God gee die versekering in Jeremiah 33:3 dat Hy ons sal antwoord wanneer ons na Hom toe gaan in gebed.

Ons het die vrymoedigheid om God te nader in gebed het die versekering dat Hy ons gebede sal verhoor indien ons volgens Sy wil bid. (1 Joh. 5:14 ). Weereens sien ons die noodsaaklikheid van skrifgebed omrede dit God se wil bevat.


Ons vind verskeie tipe gebede in die Woord van God:

 

Onse Vader ( Mat. 6:9-13),

Voorbidding ( Kol. 1:9-12),

Vergifnesgebed (Ps. 32:5),

Genesingsgebed (Jer. 17:14),

Middernag gebed ( Hand. 16:25),

Dankgebed (1 Kron. 16: 34-35),

Persoonlikegebed (Mat. 6:5-7),

Lofgebed ( Psalms 148:13).

 

Hierbo vind jy ʼn voorbeeld van my gebedsjoernaal bladsy. Elke afdeling sal afsonderlik bespreuk word. Jesus groete.

Meditasie: Skrifgebed

 

Meditasie: Skrifgebed

Skrifgebed is wanneer ʼn sekere vers geneem word en verpersoonlik word. Dan word dit omskep in ʼn gebed. Enige vers wat uitstaan tydens skriflesing of toewyding kan gebruik word. Hierdie verse sal jou gedagtes verder lei na ander verse wat jy ook in jou gebed kan insluit. Daar bestaan natuurlik geen vaste reëls nie en kan jy kreatief wees en self ʼn gedig of lied skryf soos wat Dawid in die psalms gedoen het.

Skrifgebed is die mees effektiewe manier van gebed. Dit help dat ons nie vasgevang word in ons eie geestelike armoede en behoeftes nie. Gebede wat op die woord gebaseer word, word verhoor omrede die gebed in lyn is met God se wil.

Foto deur Pexels

Jesus leer ons in Mateus 4 om die skrif direk aan te haal om versoekinge te oorkom. Ons kan Sy voorbeeld volg en die skrif direk aan te haal wanneer ons oor spesifieke sake bid. Daar is nie ʼn vaste reël nie en skrif gedeeltes kan aangehaal word deur net te sê dat ‘daar staan geskrywe’, sonder om spesifieke verwysings te gebruik.

Die psalms kan gebruik word as gebedeboek. Dit leer ons hoe om God te aanbid. Dawid se psalms leer ons nie hoe om te bid nie maar ook oor die dinge wat God by ons wil hoor. Dis immers hoekom hierdie boek in die bybel opgeneem is. Dit is God se wil dat ons oor hierdie sake ook moet bid.  Baie van Dawid se omstandighede vind ons in ons huidig tyd. Daarom kan ons onself met hom vereenselwig in sy gebede. Net soos met die Onse Vader gebed word ons deur die psalms tou wys gemaak oor hoe om oor ander sake te bid.

Kom ons kyk na ʼn voorbeeld:

Here, daar is baie gerigte van geweld wat dreigend om die horison staan. Dit laat ons angstig en bekommered. Daar staan geskryf dat ons oor niks besorg moet wees nie, dat ons al ons begeertes deur gebed en smeking met danksegging, bekend gemaak word by God. U verseker ons dat U vrede ons harte sal beweaar in Jesus Christus. (Fil. 4:6-7).

Here, op U alleen vertrou ek; U is ʼn veilige toevlug. (Jes. 26:4). Ek weet dat U alles ten goede sal meewerk vir die wat U lief het. (Rom. 8:28).

Meditasie: Toewyding

 

Meditasie: Toewyding

Die verskil tussen Skriflesing en toewyding is soos volg. Skriflesing is dit net die Bybel, jou interpretasie en die rhema woord. Die rhema woord is die Heilige Gees wat met jou praat oor dit wat jy gelees het. Die Bybel teks wat gelees word se lengte kan strek van ʼn paar verse tot ʼn hoofstuk.  Toewyding is ook die lees van die Bybel, ʼn vers of twee, saam met iemand se siening of kommentaar daarby. Al twee kan saam gevat word in die gebed blok.

Volgens HAT is dit ʼn handeling van toewy, dit is om jou heeltemal oor te gee aan iets of iemand, ʼn oorgawe. In praktyk beteken dit om voor God stil te raak. Dit beteken om alle ander invloede op sy te skuif en net ʼn plek te maak vir God in jou gedagtes. Om jouself op ʼn plek te sit waar daar geen steuringe sal wees op jou gedagte gange nie. Tyd te maak vir God en God alleen. Dit geld natuurlik ook vir Skriflesing. 

Foto Deur: LouisFourie

In die afdeling van jou meditasie bladsy, lees of luister jy na jou daaglikse dag stukkie. Maar, dis nie net luister en lees en aan gaan nie. Dis om voor God stil te raak, te luister na wat die Heilige Gees met jou wil deel. Op te let na woorde of frases wat uit die Bybel of dag stuk uitstaan bo ander. Dit is om vir God te vra wat Hy vir jou wil leer uit hierdie boodskap.

Die proses behels om ʼn vers of twee stadig te lees, die boodskap of kommentaar te lees en ʼn tyd toe te laat dat jou gedagtes die informasie verwerk. Gee tyd vir die Gees van God – om met jou te praat, en dan volg gebed.

Toewyding behels verder gehoorsaamheid aan God se wil. God wil hè dat ons onsself oorgee aan Hom, dat ons Sy woord moet lees, voor Hom moet stil raak en in gesprek tree met Hom.

God nooi ons uit om by Hom te kom rus, almal wat moeg en belas is. (Mat 11:28 ).

Ons lees in die woord dat Paulus praat van ‘n welvoeglike en onafgebroke toewyding aan die Here. (1Kor. 7:35).

Paulus skryf ook aan Timotheüs dat hy moet oefen in toewyding aan die Here. (1 Tim, 4:7).

Geestelike Joernaal: Meditasie - Skriflesing

 

Geestelike Joernaal: Meditasie - Skriflesing

 Ek groet jul in die naam van ons redder Jesus Christus. Dis my gebed dat God ons genadig sal wees en ons sal seën. Laas week het ons gekyk na die gedagtes rondom meditasie as inleiding. Vandag kyk ons na die skriflesing gedeelte van ons meditasie bladsy.

 Paulus skryf aan Timoteus dat die hele Bybel deur God geïnspireer is en dat dit waardevol is om ons te leër wat 'n Christelike lewenswyse is,  verkeerde leerstellings te bestry, verkeerde lewens handelinge reg te stel sodat ons die regte lewens karakter kan aan kweek. (2 Timoteus 3:16). Johannes bevestig dit deur te skryf dat woord reeds in die begin daar was, dat die woord by God was en dat die woord God is. (JOHANNES 1:1).


Die woorde van Johannes is uiters besonders om te weet dat die woord nie net 'n boek is nie. As die Bybel op ʼn rak lê en stof opgaar is 'dit maar net nog ʼn boek, maar, as dit oopgemaak word en daar word uit dit gelees word dit lewendig. Daar is geskrywe dat die Bybel is lewendig en kragtig. Dit is skerper as 'n tweesnydende swaard wat deurdring tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg. Dit beoordeel ons motiewe, gedagtes tot als wat in ons harte aangaan. (HEBREËRS 4:12).

Daar moet ʼn plan in plek gesit word hoe jy jou skriflesing gaan benader. Dit word nie geadviseer om blindelings die Bybel oop te slaan en die eerste vers waarop jou oog val te begin lees nie. Stel ʼn doelwit wat jy wil bereik deur ʼn sekere boek te lees. Om byvoorbeeld op reis te gaan deur die skeppings werk van God kan jy ʼn jaar lees plan volg. Daar bestaan verskeie jaarlikse lees planne op die internet wat gevolg kan word. So kan jy ook ʼn lees plan volg wat oor sekere onderwerp gaan. Welke plan ook al gevolg word moet daar doelstellings gestel word om die volle waarde van geloofsekerheid daar uit te put.

Skriflesing is die grondslag van geestelike dissiplines. Dis hier waar jy begin werk aan jou geloofslewe. Dis hier waar jy jou geloof begin opbou deur die woord te hoor. Die woord bemoedig jou om vas te staan waarop reg en goed is. Dit bring genesing vir vlees en gees.

Die volgende stappe kan geneem word tydens skriflesing:

1)   Raak stil en besef dat God is nou aan die woord.

2)   Bid 'n kort gebed vir leiding, wysheid en insig. Nooi die Heilige Gees om jou bewus te maak op dit wat God vir jou wil sê deur die teks wat jy gaan lees. Bid vir rustigheid en kalmte.

3)   Lees die teks stadig deur. Kyk uit vir karakter eienskappe van God en Sy beloftes. Luister vir die sagte stem in jou. Skryf neer wat opkom en vergelyk dit met die woord vir egtheid.

4)   Neem 'n tyd om daaroor na te dink, te mediteer. Wees stil en luister met jou geestes oor wat die Here met jou wil deel.

Geestelike Joernaal: Meditasie

 

Geestelike Joernaal: Meditasie

 Mag die vrede van ons Here, Jesus Christus met jul wees. Ons is besig met gedagtes rondom ʼn geestelike joernaal. In die vorige gedagte het ons gekyk na die joernaal bladsy. Vandag se gedagte gaan oor die meditasie bladsy van ons joernaal.

In die eerste plek: Wat is meditasie in 'n Christelike konsep? Wikipedia verklaar meditasie as diverse tradisie en beskou meditasie as 'n bybelse beskouing van bybeltekste en die lewe van Jesus Christus. Die woord meditasie word afgelei van die Latynse word meditari of meditation wat beteken om na te dink of om iets te oordink - met ander woorde, 'n gefokusde nadenke. David bid in Psalm 19 dat sy woorde en gedagtes van sy hart aanneemlik moet wees vir God. Paulus sê vir die Filippyne dat hul hul gedagtes moet rig op dit wat waar is, dit wat edel is, dit wat reg is, dit wat rein is, dit wat mooi is, dit wat prysenswaardig is. (FILIPPENSE 4:8).

Foto deur: LouisFourie - Meditasie Bladsy


Dit is waar meditasie begin. Dit is waarop jy jou gedagtes moet rig in jou tyd van meditasie. Plaas al die nuus gebeure op die agtergrond. Negatiewe gebeurtenisse in jou lewe moet op sy gesit word, daar moet plek gemaak word in jou gedagtes vir God en God alleen, sy grootheid en liefde vir jou. Ons moet let op God se woord en Sy bevele hoe ons moet leef.  Ons moet die woord van God so lief hê dat ons heeldag daaroor bepeins.

Mattheus leer ons hoe ons moet mediteer in Mattheus 6, deur na jou binnekamer te gaan en die deur agter jou te sluit sodat jy alleen by God kan wees. Dit hoef nie hoofsaaklik jou slaap kamer te wees nie maar enige plek waar dit stil is. Dit was Jesus se gewoonte om vroeg in die oggend op te staan en na afgeleë plek te gaan waar Hy kon bid. So is dit vir ons ook uiters belangrik om op 'n plek te wees waar jy glad nie gesteur sal word om jou gedagtes en wese op God te rig tydens meditasie nie. Daar moet ook verseker word dat jy nie gesteur sal word deur elektroniese middele soos jou selfoon of rekenaar nie.

Die Katolieke en Anglikane gebruik die terme Lectio Divina vir meditasie. Dit bestaan uit Lectio, Meditatio en orario. Lectio beteken om die Bybel te lees, meditatio meditasie of herhaling en orario wat gebed beteken. In praktyk beteken dit om 'n skrifgedeelte meer as een keer te lees, daaroor na te dink en dan daaroor te bid. Deur die teks oor en oor te lees fokus dit jou aandag op sekere woorde wat uitstaan en wat God vir jou wil sê.

Die joernaal afdeling bevat drie kolomme naamlik Skriflesing, toewyding en gebed. Dit val Natuurlik in by die Lectio Divina meditasie. Elk sal afsonderlik bespreek word. Hou In gedagte dat mediterende gedagtes nie aan gejaag behoort te word nie, anders gee jy nie genoegsame tyd om behoorlik stil te word om te hoor wat God vir jou wil sê nie.

Daar staan geskrywe dat ons nie net van brood sal lewe nie maar van elke woord wat uit God kom. Dit is uiters belangrik om op hierdie manier stil te word voor God vir goeie geestes gesondheid. Ons het dit broodnodig om positief te bly te midde van al die chaos wat om ons aan die gang is.


Geestelike Joernaal: Joernaal

 

Geestelike Joernaal: Joernaal

Ek groet jul in die naam van Jesus Christus, 0nse Verlosser. Met die vorige gedagte het ons gekyk na die benodighede met die skep van ʼn geestelike joernaal. Vandag kyk ons na die joernaal bladsy.

Wanneer jy jou joernaal oopmaak, begin jy met jou stilte tyd met God. Hou ingedagte dat jy nie elke afdeling in jou joernaal binne 'n uur moet afhandel nie. Versprei dit oor jou hele dag en spandeer tyd met God soos dit toegelaat word, in jou besige lewe. Daar is ook nie fout daarmee as jy als afhandel in 'n uur nie. Doen dit soos dit jou pas en kry die volle bevrediging wat dit gee. Moet nie dit 'n las maak nie maar iets wat jy wil doen.

Wanneer jy begin skryf moet jy ingedagte hou dat jy in gesprek met God is. Dus moet jy nie terug hou en skaam wees oor wat jy skryf nie. Jou joernaal is persoonlik en word in die algemeen hoogs gerespekteer. Ander sal nie sommer jou joernaal oopmaak en lees nie. Dit is so dat jy nie jou joernaal moet laat rondlê, wat naskurigheid prikkel. Skryf als neer wat by jou opkom.  Vul die bladsye met jou gedagtes, gevoelens en enigiets anders wat jy wil hê God moet weet. Skryf jou gebedsversoeke, drome en doelwitte neer. Maak aanhalings, tekste en enigiets anders wat jy voel God tot jou hart spreek.  Dit sal jou bemoedig as tye moeilik raak.

Die geestelike joernaal help jou met jou persoonlike gebede. Dit herinner jou oor jou gebeds punte en geestelike dissiplines wat noodsaaklik is vir jou eie geestes gesondheid. Deur die joernaal verander jy jou gebedstye en toewydings tye radikaal. Wanner jy jou joernaal en Bybel neem is jy gereed om oorlog te verklaar teen die duiwel.

Wanneer daar in jou joernaal geskryf word moet jy nie 'n professionele skryfstyl gebruik nie. Gebruik eenvoudige kort sinne en selfs enkele woorde. Jy kan selfs eenvoudige tekeninge maak (van Welke aard ook al), om jou gevoelens uit te druk. Wees kort en kragtig. Dit gaan nie oor die aantal woorde wat jy gebruik nie maar wel egtheid van die hart. Hou dit kort en eenvoudig. God weet reeds wat jy bedoel voor jy dit neerskryf. Dit maak nie saak wat jou skryfstyl is nie, God verstaan en waardeer dit dat jy tyd met hom spandeer.


Photo by: LouisFourie - Joernaal Bladsy

Ek begin altyd met 'n lied wat help om rustigheid te vind voor jy begin. Ek sal bv. neerskryf wat uitstaan in daardie lied, hoe dit jou laat voel en die gedagtes wat rondom die lied gevorm word. Dan beweeg ek oor na ʼn wag periode en daarna luister ek wat God met my wil deel. Onderaan die bladsy maak ek ʼn plek vir ʼn waak periode. Al die punte word bespreuk in die artikel (Die uur wat die wêreld verander.) van Jerigo Mure. 

In die oop spasie langs die lied blok skryf ek oor 'n Christelike boek of artikel wat ek gelees het. Persoonlike inspirasie kry ook sy lyn of twee wat daardie oggend uit staan. Daar word ook voorsiening gemaak vir kunswerk as ook vir 'n vers van die dag. Ek skryf ook oor dinge wat in my hart op kom. Daar is verskeie Idees op Pintrest wat jou verdere leiding kan gee oor die skepping van jou joernaal bladsy.

Jesus Groete.

Geestelike Joernaal: Benodighede

 

Geestelike Joernaal: Benodighede

In die vorige gedagte het ons gekyk na die indelings van so ʼn geestelike joernaal. Vandag se gedagte gaan oor die items wat jy benodig om so ʼn joernaal te begin.

Eers wil ek 'n rede verskaf hoekom ek nie 'n elektroniese joernaal gebruik nie. Ek ondervind dat - 'N Fisieke joernaal iets tasbaars is om mee te werk en daar is iets verblydend aan die gevoel van 'n papierboek. Op die manier word daar meer gekonsentreer wat dit makliker maak om inligting te onthou. Jy het nie die gesukkel van 'n rekenaar of die batterylewe of 'n internetverbinding nie. Dit is net jy, 'n stuk papier en God. Daarbenewens is dit ook baie meer afleidingsvry. Jy kan regtig daarop konsentreer om jou gedagtes op papier neer te skryf sonder dat jy deur 'n e-pos of boodskap onderbreek sal word. Om jou gedagtes neer te skryf, is stadiger. Dit dwing jou om na te dink oor hoe jy voel, eerder as om alles net vinnig klaar te kry. Dit is ook makliker om met 'n pen te teken en ander emojis by te voeg wat jou gevoelens sonder woorde uit bring. Ek glo dat jy baie meer voordele daaruit sal kry as wat genoem is.

Photo by: Pexels

Dit is so dat een boekie 'n maand oor twaalf maande ná tien jaar, sal jy met 'n hele spul boekies sit, maar dit gaan nie oor wat jy met al die boekies gaan doen nie maar wel die terapie wat jy kry tydens die skryf van jou joernaal. Ek glo dit maak van jou 'n beter mens.

Verder benodig jy algemene skryfbehoeftes van jou eie keuse. Ek hou van 'n kleur volle joernaal en gebruik inkleurpotlode, kleur penne, merkers en so aan. Die gebruik van indeling middele is ook noodsaaklik om die verskillende afdelings van jou joernaal duideliker uit te wys vir makliker gebruik. So kan jy byvoorbeeld by cumbooks magneet boekmerke bekom wat wonderlik werk.

Die gebruik van 'n Bybel met dagstukkies, of net ʼn bybel en ʼn dagstukkies boek is wonderlik hulpmiddels om te gebruik.

Geestelike Joernaal: Uiteensetting

 

Geestelike Joernaal: Uiteensetting

 Met die eerste gedagte het ek ʼn inleiding tot my geestelike joernaal gegee. Vervolgens gaan ek ʼn uiteensetting gee van die indelings in my joernaal:

 ·         Benodighede

·         Joernaal

·         Meditasie

·         Meditasie: Skriflesing

·         Meditasie: Toewyding

·         Meditasie: Skrifgebed

·         Gebed

·         Gebed: Persoonlike Vergifnis

·         Gebed: Landelike Vergifnis

·         Gebed: Lofprysing

·         Gebed: Persoonlike Gebed

·         Gebed: Voorbidding

·         Preek notas

·         Bybelstudie

·         Gebedslys

Daar is 'n groot verskeidenheid Idees oor hoe om jou joernaal in te deel. Jy kan wegspring deur die volgende artikel te lees op Jerigo mure se webtuiste. (Die uur wat die wêreld verander. ) In die artikel verwys hul na Dick Eastman se boek ‘The hour that changes the world’. In die boek word ʼn uiteensetting gegee van ʼn gebedsmodel wat uit 12 dele bestaan waarop 5 minute elk gespandeer word. Ek het my gebedsjoernaal daarop gebaseer.

Photo by: Jess Baily Design from Pexels

My joernaal het ek 'n afdeling per bladsy ingedeel. Die meditasie- en gebedsbladsy is verder ingedeel soos hierbo aangedui en ingepas op 1 bladsy. Op die manier kan jy 'n bladsy per dag gebruik.

Daar kan gebruik gemaak word van 'n eenvoudige nota boekie of A5 hardeband spiraal joernaal, A5 leer omslag joernaal of 'n A5 sagteband joernaal tot 'n twee of drie ringbindlêers.

Dit moet genoem word dat voorbereiding vir die week se inskrywings is belangrik, sodat jy meer tyd kan bestee aan gebed. Dit neem my ongeveer sestig  minute om die week se joernaal bladsy voor te berei. Dit sluit in die trek van lyne asook hoof opskrifte en sub opskrifte. Dit kan gedurende die naweek gedoen word wanneer jy ʼn kans kry.

Jy kan jou joernaal op verskillende maniere benoem, byvoorbeeld:

        gebedsjoernaal

        geestelike oorlog voerings joernaal

        geestelike joernaal

        binnekamer joernaal

        Gesprek met God

Soos genoem gebruik ek 'n gewone nota boekie wat ingedeel word in verskillende gedeeltes. Ideale nota boekie van ongeveer 137 bladsye sal voldoende wees vir een kalender maand. Die indeling van die geestelike Joernaal is die joernaal afdeling vir 30 dae (1 bladsy 'n dag), meditasie vir 30 dae (1 bladsy 'n dag), gebed vir 30 dae (1 bladsy 'n dag), slegs 4 bladsye vir die preek notas (1 bladsy 'n week), en 8 bladsye vir bybelstudie (gebruik 2 bladsye vir een bybelstudie) oor 4 weke.

 In die volgende gedagte gaan ons kyk na die benodighede om so ʼn joernaal te skep. Jesus Groete.

Geestelike Joernaal

Geestelike Joernaal

Omvattende gids om jou eie geestelike Joernaal te maak.

Geestelike Joernaal: Inleiding

Hierdie is die eerste gedagte van verskeie wat handel oor ʼn gebedsjoernaal/geestelike joernaal. N saak wat my baie na aan die hart lê is gebed. Nie die tipe gebed wat in die openbaar gebid word nie maar 'n persoonlike gesprek met God.  Dit sluit in: skrif lesing, gebed, bybelstudie, preek notas en boek oorsig van 'n geestelike boek wat jy lees. Om dié rede noem ek dit die Geestelike Joernaal wat verskeie geestelike dissiplines bevat. Dis 'n stil word tyd en om te besef ons dien 'n lewende God.


 Vrou in Lukas 2, vers 37, is my grootste bemoedigende vers wat my aandryf om gereeld voor God stil te raak en my ervarings en gedagtes in my joernaal neer te pen. Die vrou was 84 jaar oud en Sy was nooit weg van die tempel af nie en het dag en nag daar gebly en God gedien - met vas en gebed. Dis 'n bediening op sy eie wat God van ons verwag as Sy kinders en glo my as ek sê dat God jou altyd sal beloon vir dit wat jy in jou stilte tyd voor Sy troon doen. Matteus sê in hoofstuk 6 vers 6 dat jy jouself moet afsonder sodat jy daar in totale afsondering tot God kan bid en Hy wat alles weet, sal jou beloon. Dis is dit 'n bediening met 'n beloning.

Nog 'n vers wat my die noodsaaklikheid laat sien van gebed vind ek in 1 Timoteus 2:1-2. Hier lees ons dat ons aangespoor word om vir alle mense te bid met smeking, voorbidding en danksegging. Bid só vir die regering en alle ander in gesagsposisies sodat ons in vrede en rustigheid, toewyding en eerbaarheid kan lewe. Het jy al gewonder hoekom ons nie in vrede en rustigheid lewe nie? Ons leef nie 'n toegewyde en eerbare lewe voor God nie. Kortliks gestel: daar is te min mense wat eerbaar met toegewydheid bid. 

Ek gebruik 'n geestelike Joernaal vir 'n paar jaar nou al en put steeds die goeie vrugte daar uit.  Dit is waar oor hierdie gedagtes gaan, om jou te motiveer en te leer - hoe om dit te bid met oorgawe.


Die Huwelik

Skriflesing 1 Korinthiërs 7:1-7 Maar omdat daar soveel onsedelikheid is, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. 1 Kor...